NRK Meny

Bøtelegges etter dødsulykke i pukkverk

Et firma i Midtre Gauldal har fått ei bot på 600.000 kroner etter en dødsulykke ved et pukkverk i kommunen 26. september i fjor.

Dødsulykke pukkverk Midtre Gauldal

Pukkverket i Midtre Gauldal får nå ei bot på 600.000 kroner etter dødsulykken i fjor høst.

Foto: Morten Andersen / NRK

En mann i 30-årene døde da han kom i kontakt med sorteringsbåndet i pukkverket og ble dratt inn i maskinen.

Manglet vern

Nå har altså Trøndelag statsadvokatembeter gitt firmaet ei bot etter ulykken.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes skriver i grunnlaget for boten at sorteringsbåndet eller knuseverket ikke var utstyrt med nødvendig verneinnredning mot bevegelige deler.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Bjørn Kristian Soknes er førstestatsadvokat i Trøndelag.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Soknes mener det heller ikke foreligger dokumentasjon på den opplæringen avdøde skal ha fått i forbindelse med betjeningen av sorterings- og knuseverket.

Statsadvokaten skriver også at firmaet hadde en mangelfull kartlegging og risikovurdering av sorteringsverket.

800.000 kroner

På bakgrunn av dette får firmaet nå ei bot på 600.000 kroner. Hvis firmaet ikke vil betale, vil saken fremmes for tingretten. Da vil statsadvokaten legge ned påstand om ei bot på 800.000 kroner.

Det er ikke kjent om firmaet vil akseptere boten de nå har fått.

Video fra Trøndelag

Arne Sevaldsen fant Norges største gullklump under gullgraving i elva Gisna.

< (MUSIKK:Tittel: Find MeKomp.: Pete KelleherUtøver: Sigma + BirdyUtgitt: 2016Platem.: 3 Beat Productions 05037128223252Tid brukt: 0'21Arkinvnr.: NONRE653347HD0005Tittel: A summer romanceKomp.: Kåre GrøttumUtøver: Sigmund Groven + Tommy Reilly + Armon String QuartetAlbum: Music for two harmonicas (1976)Platem.: Polydor 2922 008Tid brukt: 0'15Arkivnr.: NONRO060783LP0104)
De siste årene har det blitt færre sjøfugler langs kysten. 
På Sklinna nord i Trøndelag leser forskerne økosystemet i skarvespy. Og kan makrellen kan være en nøkkel til å forstå det som skjer?