Bøtelegges etter brukollapsen på Rotvoll

Både Statens vegvesen og hovedentreprenør Reinertsen får hver en bot på sju millioner kroner etter brukollapsen i Trondheim

Brukollaps på Leangen

To personer omkom da brua kollapset over dem 8. mai 2013.

Foto: Henrik Sundgård / NRK

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes sier det gjort en bred etterforskning av ulykka på Rotvoll.

Foto: Joar Elgåen / NRK

To personer omkom da ei bru under støping kollapset på Rotvoll i Trondheim i mai i fjor.

Nå har statsadvokaten i Trondheim gitt foretaksstraff til byggherre Statens vegvesen og hovedentreprenør Reinertsen i forbindelse med den tragiske ulykka.

Begge selskapene får en foretaksstraff på sju millioner kroner.

Byggherren Statens vegvesen kontrollerte ikke stillaset før støping. De sørget heller ikke for at en uavhengig tredjepart undersøkte om byggearbeidet var gjort etter forskriftene, slik det krever. Dette er alvorlig, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK

Statsadvokaten har ikke tatt stilling til om veien som gikk under brua burde vært stengt under støpingen.

– Nei, det har vi ikke. Begge er bøtelagt for manglende kontroll. En effektiv og god kontroll ville ført til automatisk stenging av trafikken under, sier Soknes.

Er det vurdering om noen skal stilles personlig til ansvar for dette?

– Nei, det er ikke vurdert. Dette er et kollektiv ansvar som foretakene må ta ansvaret for, sier Soknes.

Både Reinertsen og Statens vegvesen har nå ti dager på å bestemme seg om de vil vedta boten. Dersom de ikke gjør det ender saken i retten.

Pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje, sier til NRK at de nettopp har mottatt påtalen fra statsadvokaten.

Vegvesenet skal nå gå gjennom begrunnelsen for bota.

– Prosjektsjefen i vegvesenet er i utlandet. Derfor ber vi om forståelse for at vi ikke kan si mer nå om hva vi synes om foretaksstraffen, sier Vinje.

Saken fortsetter under bildegalleriet

Feil med reisverk

Årsaken til at brua kollapset var et reisverket som skulle holde konstruksjonen opp var satt opp feil.

Reiserverket var beregnet å tåle over seks tonn per kvadratmeter, langt mer enn det som var nødvendig. Men under monteringen av reisverket glemte man montere opp skråstang som skulle forsterke konstruksjonen.

Uten disse stagene tålte ikke reisverket vekta av betongen som ble fylt på brua under støpingen.

I bota fra Statsadvokaten i Trøndelag legges det vekt på at denne feilkonstruksjonen var synlig i store deler av byggeperioden. En kontroll ville ha avdekket dette.

Uforsvarlig kontroll

Både byggherre Statens vegvesen og hovedentreprenør Reinertsen har fått kraftig kritikk fra Arbeidstilsynet for sikkerhetsarbeidet i forbindelse med støpingen av brua.

Tilsynet pekte blant annet på at det ikke fantes noen risikovurdering for om stillasene som holdt brua opp under støpingen kunne rase sammen.

Det var heller ingen plan for hvordan sikkerheten skulle kontrolleres under støpingen. En visuell kontroll ble gjort av personer sok fulgte med på hvordan arbeidet med støpingen gikk.

Det fantes ingen planer for hva de skulle se etter.

Brukollaps i Trondheim - bruen kollapset etter påfylling av sement og én bil skal ligge under bromassene.

Brukollaps på Leangen i Trondheim