NRK Meny

Bør politianmelde Kystad-saken

Kontrollkomiteen mener at Trondheim kommune bør politianmelde Kystad-saken. Det ble vedtatt med tre mot to stemmer av kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen anmoder formannskapet om å gjøre en slik vurdering så snart som mulig.