Normal

– Vi vil produserere maten din!

Bønder fra hele Norge skal i dag protestere foran Stortinget. Blant dem er 200 bønder fra Trøndelag.

Bønder på vei til Oslo

En stappfull buss med trønderske bønder på vei til Oslo for å markere.

Foto: Randi Wilsgård / NRK

NRK møtte i dag en buss fullastet med kampklare og engasjerte bønder. De er på vei til Oslo for å delta i bøndenes store protestaksjon.

Bønder fra hele Norge skal i dag sammen vise sin misnøye mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Forhandlingene endte med brudd, og nå ventes nærmere 3000 bønder i storaksjonen, som skal gå fra Landbrukets Hus og opp til Stortinget.

Engasjert

Asbjørn Helland

Leder for Nord-Trøndelags Bondelag

Foto: Randi Wilsgård / NRK

Asbjørn Helland er leder i Nord-Trøndelag Bondelag sier det har vært lett å mobilisere bøndene i kommunen.

– Bønder i Nord-Trøndelag har samfunnsengasjement, understreker han.

Han forteller at selv om dette selvfølgelig er en demonstrasjon for bedre kår i matproduksjonen og for bonden, ligger det mer bak den store oppslutningen.

– Dette er vel så mye en demonstrasjon for hva slags samfunn vi ønsker å ha i Nord-Trøndelag. Vi ønsker oss en annen samfunnsutvikling enn den som blir lagt frem nå, vi ønsker en helt annen kurs, sier Helland.

Har trua

Helland og bondelaget er positive før avreise.

– Vi har trua på at det hjelper. Nå skal vi ned til Oslo for å vise oss frem, og det er nødvendig for å bli sett i denne saken. I dagens informasjonssamfunn er vi nødt til å gå til sånne skritt, forklarer han.

Helland er tydelig på at de forventer et annet resultat når saken skal behandles på nytt.

– Hvis flertallet i Stortinget står ved det de har sagt tidligere, må det bli et annet resultat, sier han.

Bøndene er ikke lavmælte i sin appell.

– Vi vil produser maten din!, ropes det unisont fra en fullstappet buss med bønder.

Bra med markering

Lars Morten Rosmo

Lars Morten Rosmo er leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Det er her blir en flott dag for oss bønder. Det er bra å få markert synspunktene våre, særlig når det er så mye frustrasjon, sier Lars Morten Rosmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag.

Han reagerer på regjeringens forhandlingsmåte.

– Regjeringa oppleves både lite forhandlingsvillige og som et ideologisk firkantet regime, understreker Rosmo.

Han forteller at de som bønder er vant til å forhandle seg frem til et resultat, men det ikke har vært mulig denne gangen. Rosmo legger til at de likevel holder motet oppe og er positive.

– Vi er optimister og føler vi har bred støtte både hos folk flest, men også i organisasjoner og fagbevegelser, avslutter han.

Buss med bønder

En buss fullastet med engasjerte bønder på vei til Værnes.

Foto: Randi Wilsgård / NRK