Gårdbrukere må tilbakebetale millionbeløp

Sju bønder i Stjørdal kreves for nær 1,2 millioner kroner som landbruksmyndighetene mener de har fått utbetalt urettmessig.

Midt i matfatet
Foto: Anne Elin Holberg

- Vi har gjennomført en kontroll av de sju foretakene hvor vi har gått gjennom driften og sett på hva de har søkt på av ulike tilskuddsarter, sier Kirsten Indgjerd Værdal, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Myndighetene mener at de sju gårdbrukerne har fått utbetalt nær 1,2 millioner kroner for mye.

- Vi mener de sju har søkt om tilskudd som forskjellige foretak, men at denne gruppa med bønder har drevet som en driftsenhet.

Tilskudd

Ifølge Værdal er tilskuddsutbetalinger en ordning som tar hensyn til størrelsen på et foretak.

- Om man søker om tilskudd blir det tatt hensyn til hvor stort et foretak er. Når disse bøndene har søkt på grunnlag av at de er små, men driver som store har de fått alt for store utbetalinger, sier Værdal.

Ifølge landbruksavdelinga må over halvparten av beløpet tilbakebetales. Resten dekkes inn ved at de ikke får utbetalt innvilgede tilskudd.

- Ingen kommentar

NRK Trøndelag har snakket med en av de sju, vedkommende ønsker ikke å kommentere saken nå.

- Deres påstand er at de har drevet som enkeltbønder, sier Værdal