Hopp til innhold

Bøndene varsler aksjoner

Trønderske bønder varsler aksjoner etter at det lørdag ble brudd i jordbruksforhandlingene med staten.

Asbjørn Helland, fylkesleder Nord-Trøndelag Bondelag.

Fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag varsler aksjoner etter bruddet i jordbruksforhandlingene.

Foto: Eivind Aabakken

Norges Bondelags leder, Nils T. Bjørke, sier bøndene nå vil aksjonere i tre forskjellige faser, men vil ikke si hva det konkret går ut på.

– Ulike aksjonsformer

– Det vil komme aksjoner i flere fylker over helga. Det er snakk om ulike aksjonsformer, og det vil foregå en opptrapping. Dette vil merkes over hele landet, sier Bjørke til NTB.

Bondelag i Namdalen varslet søndag at de vil markere seg i Namsos mandag ettermiddag. Her vil de kjøre rundt med traktorer i sentrum av byen og markere seg utenfor byens kjøpesentre.

Fylkesleder for bondelaget i Nord-Trøndelag, Asbjørn Helland, støtter bruddet og de varslede aksjonene.

– Vi kan ikke ta ansvar for et jordbruksoppgjør som fører til mindre matproduksjon i Norge, skriver bondelaget i ei pressemelding.

Nå blir det opp til Stortinget å avgjøre årets oppgjør. Imellomtida kan bøndene gå til aksjoner for å vise sin misnøye med statens tilbud i forhandlingene.

– Det står i meldinga at det viktigste virkemidlet for å nå dette målet, er en god økonomi i næringa. Med statens tilbud, vil det tvert imot bli dårligere økonomi, ettersom inntektsgapet mellom oss og andre grupper vil øke. Dette kunne vi ikke godta, opplyser Helland.

Statens tilbud på 900 millioner kroner, var langt unna bondeorganisasjonenes krav på 2,2 milliarder kroner.

Støtter bruddet

Dermed brøt altså Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukerlaget forhandlingene med staten.

– Det var en helt riktig beslutning, sier Helland.

Bondelagslederen i Nord-Trøndelag mener organisasjonene var i ferd med å bli gisler for en landbrukspolitikk som ikke tar ansvar for framtidig matproduksjon verken i Norge eller i verden for øvrig.

– Følgene av årets oppgjør kan bli mer nedlegging av bruk og mindre matproduksjon. Det berører ikke bare bøndene, men i høyeste grad forbrukernes adgang til sikker mat og hvordan landet vårt skal se ut, sier han.

– I strid med folkeviljen

Helland mener statens tilbud ikke er i tråd med det Stortinget vedtok da den behandlet landbruksmeldinga. Han mener det heller ikke er i tråd med folkets vilje.

– Ni av ti innbyggere i Norge vil ha et landbruk på dagens nivå, sier Asbjørn Helland.

Også lederen i Sør-Trøndelag Bondelag støtter bruddet i forhandlingene.

– Dette kan få konsekvenser for hele det rødgrønne prosjektet. Bondebevegelsen er ei sterk politisk kraft og en skal ikke undervurdere de politiske konsekvensene av å bli svikta. Nå er det opp til Stortinget å vise veg i landbrukspolitikken, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo.

Siste fra Trøndelag