Bøndene frykter blodbad om de ikke får skyte bjørn

Hver dag finner sauebønder i Meråker nye sauekadaver. Til nå er 55 sauer tatt av bjørn innenfor et område på bare seks kvadratkilometer, men bøndene får nei når de søker om å få skyte bjørnen.

Bjørn tatt med viltkamera

Bjørn spiser på en sau i sommer i området der sauebønder i Meråker frykter et blodbad om de ikke får skyte bjørn.

Foto: Privat

– Vi forventer et kraftig blodbad i august hvis vi ikke får sauene forbi dette området, forteller bonde John Gunnar Stormo.

Sauebøndene Grete Stokke og John Gunnar Stormo har fått nok en telefon fra gjetere om at et nytt radiomerket sauekadaver er funnet.

Ved hjelp av GPS klarer de å spore det opp.

– Det er grusomt. Jeg tenker bare på hvor ille det har vært for sauen.

55 sauer er dokumentert tatt av bjørn i Meråker i sommer. De aller fleste sauene er funnet i det samme begrensede området på rundt seks kvadratkilometer, ved Fossvatna.

14 av sauene har levd når de har blitt funnet.

Ferskt kadaver i Meråker

Nytt ferskt kadaver funnet innenfor et område ved Fossvatna i Meråker der viltkamera har tatt bilde av flere bjørner.

Foto: Rita Kleven/NRK

Frykter blodbad

Stormo forteller at han har mistet rundt 50 sauer til bjørn, bare i løpet av sommeren.

– Dette kan vi ikke leve med. Vi skal ikke ha bjørn i det hele tatt. Dette er et beiteprioritert område, sier han oppgitt.

Han forteller at viltkamera har tatt bilder av minst fire bjørner der de nettopp har funnet en ny sau revet av bjørn.

Jon Gunnar Stormo

Grete Stokke og John Gunnar Stormo satser på sau, men sier de opplever tidenes verste rovdyrsommer. Her er de på leting etter nytt kadaver.

Foto: Rita Kleven/NRK

Mener avslag er feil

For ei uke siden fikk Meråker kommune avslag fra fylkesmannen på søknaden om å forlenge fellingstillatelsen på bjørn, som de har hatt siden midten av juni. Miljødirektoratet har også gitt avslag om at det kan felles ei binne.

En anke ble sendt fra kommunen til direktoratet torsdag.

– Vi har anket både til fylkesmannen og direktoratet. Selv om det har vært observasjon av binne med en unge som er to eller tre år, skal vi ikke ha yngling i Meråker. Vi skal ikke ha bjørn i det hele tatt. Vi er et beiteprioritert området. Dette er feil i forhold til rovdyrforliket, sier Stormo

Fagdirektør i Miljødirektoratet, Terje Bø, sier de har sett på klagen og oversendte den videre til Klima- og miljødepartementet fredag.

– Det er binner først og fremst som bygger opp bjørne-populasjonen i Norge. Derfor er vi restriktiv til å felle binner uansett hvor i landet det er, sier Bø.

Har ikke nok fôr hjemme

John Gunnar Stormo har tatt hjem mellom 30 og 40 sauer fra utmarksbeite, men hjemme er det snart slutt på beite. En tørr og varm sommer har ført til brunsvidde jorder.

Fylkesmannen har som et akutt-tiltak sagt ja til å gi kompensasjon til tidlig nedslakting av lam i Meråker. Sauebonden er bra fornøyd med det, men sier dette ikke er nok.

– Det dekker opp ekstrakostnader med fôring. Men det eneste som nytter er å få skyte bjørn og redusere det store rovdyrtrykket. Dette er tidenes verste rovdyrsommer.

Brunsvidde jorder

En tørr og varm sommer har ført til brunsvidde jorder. Sauebønder har ikke nok gress til å ta heim sauer fra utmarksbeite.

Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

Tør ikke satse på sau

Sauebonde Oddbjørn Kaasa fra beitelaget sier det er stor bekymring for fremtida blant sauebønder i Meråker. Bygda er basert på at utmarksbeite skal brukes. De er 20 sauebønder og situasjonen er vanskelig, forteller Kaasa.

– Det verste er uvissheten videre framover. Når du skal overlate et bruk til neste generasjon er det få som tør å satse på beitedyr. Bygda er basert på at vi skal bruke utmarka, og da et det vanskelig å spå fremtida, mener Kaasa.

Han får støtte fra ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes.

– Det er veldig dramatisk. Det er dramatisk i den forstand at fremtiden aldri har vært så usikker. Vi er nødt til å få et svar, sier hun.

Det er opprettet kjerneområder for rovdyr i Norge på over halvparten av landarealet i landet. Resten er såkalte beiteprioriterte områder, opplyser NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

Her er mye bjørn

Innenfor seks kvadratkilometer i dette området har viltkamera fanget opp fire bjørner. De fleste av de 55 sauene er tatt i dette utmarksområde i Meråker.

Foto: Tariq Alisubg/NRK luftfoto

.