Krever bjørnejakt nå – før sauene slippes på beite

Norges Bondelag vil jakte bjørn allerede i vår. Ellers frykter de en blodig sommer når sauene slippes på utmark, hvor det også dukker opp bjørner.

Bjørn tatt med viltkamera

FRYKTER BLODBAD: Norges Bondelag er redd bjørn kan ta mye sau i sommer om de ikke får love til å ta ut dyr før beitesesongen starter.

Foto: Privat

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, forteller om bjørner som har gått ut av rovviltområdene og inn på sauenes beiteland flere steder i landet.

– Vi skjønner at bjørnesonene skal være der, men når bjørnen beveger seg inn i de beiteprioriterte områdene, så forventer vi at myndighetene tar ut bjørn før det skjer skader, sier Bartnes til NRK.

Han frykter et blodbad når sauene slippes på beite.

Lars Petter Bartnes

BEKYMRET: Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, frykter en blodig sommer i utmarka.

Foto: NORGES BONDELAG

Bjørner i beiteområder

Bondelaget har fått meldinger om at bjørn er på vei inn i beiteområder både i Meråker, Namsskogan og Grong i Trøndelag. I tillegg til i Grane og Hattfjelldal i Nordland.

– Alt dette er altså rundt og utenfor bjørnesonen. Det vi varsler nå, er en veldig krevende situasjon. Det blir en blodig sommer hvis ikke myndighetene setter inn tiltak, sier Bartnes.

Han ønsker nå få ut jegere for å lete etter bjørn som kommer inn i beiteområdene, mens det ennå er snø i utmarka.

– Angrep på tamrein

Bartnes påpeker at man på østsida av svenskegrensa har man tatt ut mange bjørner i vinter. Siden 1. januar har svenskene har tatt ut 100 bjørner, forteller han.

– De områdene som er satt av til bjørn i Trøndelag, ligger på østsida av E6. Det handler om å forvalte en bjørnestamme som i tillegg går til angrep på tamrein. Reinnæringa er kraftig plaget og de mister kalver, sier bondelagslederen.

Nå ber han klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) om å ta grep.

– Dette er å gjennomføre rovviltforliket fra Stortinget. Bjørn skal være i bjørneområdet, og bufe i de beiteprioriterte områdene, sier Bartnes.

Saueflokken til Ole Roald Berg fra Namsskogan. Han har mistet mange av dyrene sine til bjørn.

SAUEBEITE: Om kort tid slippes tusenvis av sau på utmarksbeite rundt om i Norge.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kan ikke gi generell tillatelse

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen, svarer at det ikke er adgang til å gi generell tillatelse til å skyte alle bjørner som er på vei til, eller vil vandre gjennom, et beiteprioritert område i forkant av beitesesongen.

– Det er Miljødirektoratet som i tråd med rovviltforliket har myndighet til å vurdere eventuelle ekstraordinære uttak av bjørn, sier Holsen.

Miljødirektoratet gjør konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle basert på bestandssituasjon, mulighet for andre tiltak enn felling og tapshistorikk og skadepotensial i de ulike områdene, påpeker statssekretæren.

– Jeg viser også til at Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag følger med på situasjonen og har dialog med berørte parter, sier Holsen.

Silje Ask Lundberg

KRITISK: Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet advarer sterkt mot å ta ut bjørn på vårsnø.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Advarer mot å skyte bjørn om våren

Naturvernforbundet advarer sterkt mot å skyte bjørner som akkurat har kommet ut av hiet om våren.

– Det er uetisk og det er veldig upresis forvaltning, siden nyvåknet bjørn kan vandre langt og om et par uker være et helt annet sted. Kanskje også inne i bjørneprioritert område, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Naturvernforbundet viser til at det i 2019 ble skutt 13 bjørner i Norge, og i løpet av de siste ti årene tallet over 100.

I 2010 var det registrert 166 bjørner i hele Norge, mot 138 i 2018. Lundberg viser også til at det for to år siden bare var åtte ynglinger i hele landet, mens målet var 13.

– Vi synes derfor det er oppsiktsvekkende at kunnskapen settes til side i denne saken, og at det presses på for å risikere og skyte binner. I verste fall skytes binna mens nyfødte unger går alene, og dermed kan de dø, sier Lundberg.