Bondeaksjonene i gang: – Et møkkatilbud

Bønder over hele landet mobiliserer, og i Trøndelag er mange allerede på veien med traktorer, bannere og rundballer for å vise sin misnøye med tilbudet fra Staten i jordbruksoppgjøret.

Bønder over hele landet mobiliserer, og i Trøndelag er mange allerede på veien med traktorer, bannere og rundballer for å vise sin misnøye med tilbudet fra Staten i jordbruksoppgjøret

BONDEPROTEST: En av rundballene som er dumpet langs E6 utenfor Trondheim gir klart uttrykk for hva bøndene mener om jordbruksoppgjøret så langt. Erna, Siv og Sylvi er en fare for norsk landbruk.

– Alle lokallag aksjonerer i ettermiddag. Langs flere veier og ved større trafikknutepunkt skal ingen være i tvil om hva vi mener om tilbudet vi har fått, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, til NRK.

Klokken 14 i dag ble landbruksminister Sylvi Listhaug varslet om at bøndene bryter jordbruksforhandlingene.

Bondelagsleder Nils T. Bjørk sier de valgte å bryte med staten fordi regjeringen ikke har vist forhandlingsvilje.

– Avstanden mellom partene er meget stor. Det gjelder både rammen og fordelingen. Jeg beklager at det ikke var mulig å komme til en løsning, men vi kunne ikke gå med på premissene som staten la opp, sier Bjørke.

LES: 1350 millioner skiller bøndene og staten

Bondeprotest

Bøndene er allerede i gang med aksjonene etter bruddet i jordbruksoppgjøret. Her dumpes rundballer langt E6 utenfor Trondheim.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

«Erna, Siv og Sylvi en fare»

Han får full støtte fra lederen i Sør-Trøndelag.

– Vi kan ikke være med å ta ansvaret for en landbrukspolitikk som bryter med Stortinget sitt mål om økt norsk matproduksjon, sier Rosmo.

Han mener den blåblå landbrukspolitikken vil gi forbrukerne dårligere matsikkerhet, mindre norskprodusert mat og langt færre bønder. Fylkeslederen reagerer kraftig på inntektsnivået det legges opp til.

– Andre yrkesgrupper får en inntektsvekst på over 17.000 kroner, mens landbruket får en vekst på 10.700. Det kan vi ikke godta, sier Rosmo, som mener tilbudet som ligger på bordet vil få dramatiske konsekvenser for jordbruksfylkene Sør,- og Nord-Trøndelag.

Derfor var ikke bøndene sene med å varsle at de allerede i ettermiddag starter de første aksjonene. Ifølge Rosmo er de mange og kreative.

– Vi har ikke full oversikt over hvordan alle skal markere seg. Men jeg vet at ett av bannerne får påskriften «Møkkatilbud», sier Rosmo.

Langs E6 ved Klett blir nå rundballer dumpet langs veiskulderen og traktorer tar oppstilling. Disse skal ikke være til hinder for trafikken.

– Dramatisk for Trøndelag

Lars Morten Rosmo

– Kornbønder i Trøndelag vil rammes hardt hvis tilbudet fra Staten ikke blir bedre, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Ifølge Rosmo vil kornbønder i Trøndelag komme svært dårlig ut med det tilbudet Statens har lagt på bordet. 90 prosent vil få en inntektsnedgang, og det er kun de aller største som vil få en positiv inntektsutvikling.

Til sammen 24.000 innbyggere er sysselsatt innen landbruket, og fylkeslederen trekker fram Rennebu og Leka som eksempler på kommuner som vil slite.

– I Rennebu lever over 30 prosent av landbruk og er den kommunen som er mest landbruksavhengig i hele Sør-Trøndelag. Hele samfunn blir rammet når næringsgrunnlaget forsvinner, og slike konsekvenser er langt mer alvorlig enn hver bondes økonomi.

Forbrukerne blir rammet

Rosmo varsler at det legges opp til aksjoner også i dagene som kommer og i neste uke. Bøndene vil synliggjøre misnøyen med Regjeringen klart og tydelig.

Han kan ikke love at forbrukerne ikke vil bli rammet.

– Vi kommer til å ta i bruk flere aksjonsformer uten at jeg kan si mer om det nå. Det er nok dessverre ikke til å unngå at tredjeperson også blir rammet, sier fylkeslederen i Sør-Trøndelag.

SE VIDEO FRA PRESSEKONFERANSEN I ETTERMIDDAG:

Mens bøndene anklaget Listhaug for å ville rasere norsk landbruk som vi kjenner det i dag, svarte statsråden med å anklage dem for bevisst feilinformasjon og skremselspropaganda.

Partene kranglet om fakta