Bonde føler seg lurt av Trondheim kommune

En av de største og eldste gårdene i Melhus, Grøtan gård, kan forsvinne når innsjøen Benna blir reservedrikkevann for Trondheim. Bonden har allerede lidd store tap på grunn av det han mener er feil informasjon fra kommunen.

En av de største og eldste gårdene i Melhus, Grøtan gård, kan forsvinne når innsjøen Benna blir reservedrikkevann for Trondheim. Bonden har allerede lidd store tap på grunn av det han mener er feil informasjon fra kommunen.

Familien Grøtan har allerede lidd store tap etter at innsjøen Benna ble bestemt som reservedrikkevann for Trondheim. De har mistet både ridesenteret og sauene på gården.

Benna

Metrovann har ansvar for utbyggingen ved Benna. Den koster hele 650 millioner kroner.

Foto: Gøril Furu

Innsjøen Benna har vært drikkevannskilde for folk i Melhus i mange år. Nå skal det bli reservedrikkevannskilde for Trondheim. Metrovann er selskapet som har fått ansvar for utbyggingen som koster hele 650 millioner kroner.

Over 100 gårdsbruk, hus og hytter blir berørt. Strengere regler for ferdsel og bruk, såkalt klausulering, må til for å ikke forurense innsjøen.

– Vi mister råderetten over hele eiendommen, og det gjør at vi blir satt i en veldig dårlig økonomisk situasjon, sier bonde Jan Roar Grøtan til NRK.

La ned ridesenter etter e-post

Jan Roars familie har eid gården i Melhus i 500 år.

– Vi har en middelalderkirkegård fra 1300-tallet, som viser at gården er like gammel som Trondheim, sier han.

Da Grøtan-familien for to år siden ville vite om de kunne fortsette driften av ridesenteret på gården, fikk de til svar på e-post at de kunne holde på ut 2012. Dermed la familien ned senteret.

Juridisk rådgiver i Trondheim kommune, Sissel Dahlsveen, mener derimot at familien har misforstått mailen.

mail

I mailen til familien skriver juridisk rådgiver i Trondheim kommune, Sissel Dahlsveen, at Grøtan kan fortsette driften av ridesenteret ut 2012.

Foto: skjermdump

– Kommunen opptrer profesjonelt og vi treffer ikke vedtak per e-post, den er tatt ut av sammenheng, sier Dahlsveen.

Dahlsveen mener kommunen ikke visste alt rundt situasjonen den gangen.

– Det var før klausuleringsbestemmelsene var kommet på plass, sier hun.

– Det står jo svart på hvitt i mailen at vi får drive ut 2012, hvordan man kan mistolke det, vet ikke jeg, sier Laila Grøtan til NRK.

Får ikke inntekt

Grøtans advokat, Frode Kvernrød, mener det er uvanlig at grunneieren lider tap før ekspropriasjonsvedtaket er fattet.

Grøtan-familien fikk heller ikke lov til å skaffe seg flere sauer. De seks som er igjen hindrer at gården gror igjen, men ridetilbudet til funksjonshemmede er borte.

– Jeg vet ikke hva jeg kan begynne med, for kommunen mener alt jeg foreslår kan føre til økt trafikk, sier Jan Roar.

Grøtan-gård

Familien Grøtan sliter økonomisk etter de har lagt ned både ridesenteret og sauedrifta.

Foto: Erlnad Knutsen / NRK
– En håpløs situasjon

I påvente av erstatningssak ber advokat Kvernrød om at familien får en halv million kroner i forskudd fra kommunen. Det er en tredjedel av den tapte inntekta de hadde i 2013, men kommunen sier nei.

– Jeg er overraska av Trondheim kommunes handlemåte. De er også innforstått med at Grøtan er de som er mest rammet av Metrovann-prosjektet, så jeg hadde forventet en annen behandling av det erstatningskravet vi fremmet, sier advokaten.

Bare hvis familien fraskriver seg retten til å få bygge opp gården igjen hvis den brenner ned, kan de få økonomisk hjelp frem til erstatningsspørsmålet kommer.

– Jeg skulle likt å vite om de ville ha skrevet under på et slikt papir, hvor de hverken har rett til å endre bygningene sine eller å sette opp huset igjen etter en brann. En håpløs situasjon etter min mening, sier Laila.

Avgjørelse i november

Forslaget til klausuleringsbestemmelser blir nå behandlet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dersom Fylkesmannen er enig i Metrovanns restriksjoner, er det skjønnsretten som skal avgjøre hvor mye grunneierne får i erstatning.

Det er venta at Fylkesmannen kommer med sitt syn i løpet av november.