Bompengefinansiering vedtatt

En seks mil lang strekning fra Ulsberg til Melhus skal bygges. Nå har Stortinget vedtatt av 6 milliarder kroner av 15 milliarder kroner skal finansieres med bompenger.

Prosjektet innebærer en firefelts vei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Det blir seks bomstasjoner på veien. En tur fra Melhus til Oppdal er beregna å koste cirka 170 kroner for en personbil.