Hopp til innhold

Bombefunn utsetter anleggsvirksomhet

Trondheim kommune må undersøke grunnen på Lade, hvor det nylig ble funnet tre bomber fra andre verdenskrig. Det er snakk om tyske flybomber med stor sprengkraft.

Bombe Lade

Bombefunnet på Lade gjør at anleggsarbeid på stedet stanser opp i et par uker. Nå utarbeides en risikoanalyse før arbeidet kan fortsette.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Bombene som dukket opp fra jorda tidligere denne måneden, ble raskt fjernet av Forsvaret. Bombene ble funnet mellom City Lade og Fesil og nå er planlagt anleggsarbeid ved funnstedet utsatt i to uker, til analysen er klar.

Gravearbeidet som utsettes på grunn av bombefunnet, er knytta til bygging av et separeringsanlegg for avløp.

Utsettelse til 300.000 kroner

Bombe Lade

Folk fra Forsvaret fjernet de tre bombene som ble funnet på Lade, tidligere denne måneden.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Trondheim kommune gjorde den 16. mai ei befaring sammen med politiet og Forsvaret. Politiet stanset anleggsvirksomheten med umiddelbar virkning, og gravegropa ble sikret.

Nå leder rådmannen i Trondheim arbeidet med å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for området. Først når den er i havn og godkjent av politiet, kan anleggsarbeidet fortsette.

Det koster penger å utsette anleggsarbeid. Denne forsinkelsen er for involverte parter kalkulert til 300.000 kroner, skriver kommunaldirektør Einar Aassved Hansen i ei orientering til Formannskapet i dag.

Målet er likevel å bli ferdig med avløpsjobben helt opp til Håkon 7's gate før julehandelen tar til. Det av hensyn til både forretninger og publikum.

– Betryggende med ekstra analyse

At tre bomber med stor sprengkraft blir funnet i jorda på Lade, gjør ordfører Rita Ottervik betenkt.

Rita Ottervik

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, sier at kommunen tar kostnadene for ROS-analysen og utsettelsen av pågående anleggsarbeid på Lade.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Men det er tross alt betryggende at kommune, politi og Forsvar går sammen om å lage en ekstra analyse over fremgangsmåten, slik at arbeidet kan fullføres på tryggeste måte, sier Ottervik, som mener ROS-analysen vil gi gode forholdsregler også for senere anleggsarbeid på Lade.

Ottervik legger til at kommunen tar kostnadene for ROS-analysen, og utsettelsen av pågående anleggsarbeid på Lade.