Boligsalget faller kraftig

Salget av nye boliger har falt kraftig i år. Boligprodusentene er bekymret.

Byggeplass Lilleby

Det ble solgt 42 prosent færre boliger i Trondheim siste året enn året før.

Foto: Morten Andersen / NRK

I Trondheim har salget av boliger blitt halvert i år. Reduksjonen er på 42 prosent. På landsbasis er fallet på 33 prosent, skriver Adresseavisen.

– Vi ser med en viss bekymring på nedgangen i salget, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Kan ramme nye prosjekt

Han er frykter for at dette vil gå utover nye prosjekter. Det er vanlig å selge mellom 50 og 70 prosent av boligene før bygginga starter.

– Vi er avhengige av et greit salg for å bygge nye boliger. Vi bygger primært boliger som allerede er solgt, ikke basert på spekulasjoner, sier Jæger.

Han regner med ytterligere nedgang i tida som komme og mener regjeringa må være forsiktige med å videreføre de nye forskriftene om at bankene må stille strengere krav for å gi boliglån enn før.

Ikke så ille

Jan Håvard Valstad, analysesjef i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, har en annen oppfatning av utviklinga. Han er ikke så bekymret over fallende salgstall.

Han mener at man sammenligner med et år med unormalt mange salg.

– I år kommer det mange nye prosjekter utover høsten, og de vil løfte det totale salget for 2017, sier han til Adresseavisen.