Bolighjelp til unge i Steinkjer

Unge under 35 år i Steinkjer skal få drahjelp fra kommunen til å skaffe seg en bolig. – Boligpolitikk for unge er undervurdert i kommune-Norge.

Steinkjer kommune skal hjelpe unge til å skaffe seg en bolig.

Steinkjer kommune la i dag fram planer for hvordan de skal hjelpe unge til å skaffe seg en bolig.

Foto: Steinkjer kommune

Det sier Bjørn Arild Gram, ordfører i Steinkjer og leder i regjeringas boligutvalg fra 2010 til 2011.

I sommer har det blitt kjent at syv av ti ungdommer ikke kjenner til Husbankens tilbud om startlån til lav boligrente. Og hver tiende person i alderen 20 til 35 år vil bruke forbrukslån for å kjøpe bolig.

Billige boliger til unge

I dag la Steinkjer kommune fram planer for hvordan de skal klare å hjelpe unge under 35 år til å skaffe seg en bolig.

Prosjektet skal styres i nært samarbeid mellom Steinkjer kommune, Husbanken i Trondheim og de fire private bankene i Steinkjer.

Unge i Steinkjer skal få hjelp til å finne seg en bolig.

- Viktig å hjelpe unge som vil skaffe seg en bolig, mener ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram.

Foto: Husbanken/ illustrasjonsbilde

– Vi skal tilrettelegge med så billige og gunstige boliger for ungdom som mulig. Det handler om å ta i bruk virkemidler for å kjøpe og utbedre boliger, sier Gram.

Unge skal få råd, veiledning og hjelp både til å leie og til å skaffe seg sin egen bolig.

Boligpolitikk undervurdert

– Jeg synes boligpolitikken er undervurdert i kommune-Norge. Mange kommuner driver bra, men mange har mer å gå på. Mange av Husbankens virkemidler blir ikke brukt nok, mener den tidligere lederen i regjeringas boligutvalg, Bjørn Arild Gram.

– Bolig er like viktig for folk som helse, utdanning og arbeid. Nå hører vi mye i media om boligkrise for ungdom. Det er et press i deler av landet. Det vil vi aktivt bekjempe i Steinkjer. Og vi vil legge til rette for at unge kommer seg inn i boligmarkedet, sier Gram.

Han sier de har jobbet med dette i flere år i Steinkjer, og tar et nytt skritt når de i dag lanserer Ungboprosjektet.