Dette har du rett på hvis du blir syk i ferien

Hvis du blir sengeliggende i løpet av ferien, kan det være lurt å kontakte en lege. Med sykemelding får du feriedagene tilbake.

Syk jente
Foto: Igor Borodin / Colourbox

V– Det er en grei regel å forholde seg til. Men arbeidstakeren må huske å skaffe seg en sykemelding, sier advokat for LO, Alexander Cascio. Han sikter til paragraf 9.1 i ferieloven.

Hvis du er en av de mange som blir forkjølet når ferien har startet, eller at du blir syk i løpet av ferien, da har du rett på nye feriedager. Tidligere måtte man være syk i seks dager før retten til nye feriedager gjaldt, men i 2014 ble ferieloven endret slik at du har rett til nye feriedager fra dag én.

– Hvis man blir sengeliggende midt i ferien har man rett til å få igjen det samme antall feriedager som antall dager man er syk. Men det er viktig å få en sykemelding fra legen som sier at du ikke er i stand til å jobbe. De samme reglene gjelder her som når man er syk ellers, sier Alexander Cascio.

Oppsøk lokal lege

I ferier er den mange som reiser. Og hvis du ikke har mulighet til å få en sykemelding der du er, kan du få en tilbakevirkende sykemelding.

Vikarierende lege ved Namsen legesenter Ulf Maxhall anbefaler at hvis du skulle bli syk i løpet av en reise, bør du dra til en lokal lege for å få dokumentert sykdommen.

Lege Ulf Maxhall

OPPSØK LOKAL LEGE: Lege Ulf Maxhall anbefaler å få dokumentert sykdommen hos en lokal lege hvis du er ute å reiser.

Foto: Kjartan Trana / NRk

- Hvis jeg skal skrive en tilbakevirkende sykmelding er jeg avhengig av dokumentasjon på sykdommen. Jeg kan ikke skrive en sykemelding tilbakevirkende uten dokumentasjon, sier Maxhall.

God personalpolitikk å informere

Man kan ikke benytte seg av egenmelding disse dagene. Men er du sykmeldt i tiden før du går ut i ferie har du også rettigheter.

– Hvis du er sykmeldt før du går ut i ferie kan du flytte planlagte feriedager.

Loven sier at du som arbeidstaker må kreve å ferien tilbake, det er ikke arbeidsgiveren sitt ansvar å opplyse om det.

– Det kan jo selvfølgelig være god personalpolitikk av arbeidsgiver å informere arbeidstakeren om muligheten, sier advokaten.

Advokat i LO, Alexander Cascio

SYKEMELDING: Blir du syk i ferien kan det være lurt på få sykemelding, mener advokat i LO, Alexander Cascio.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver har plikt om å sørge for at ferien blir avviklet i løpet av året. Men hvis du bli syk i ferien har du ikke rett til å få tilbake feriedager før etter 1. september samme år.

Arbeidsgiver kan avlyse ferien din

Arbeidsgiveren din har også mulighet til å avbryte din planlagte ferie.

– Det skjer bare hvis det oppstår uforutsette tilfeller, hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer eller at bedriften ikke kan skaffe vikar. Men da må arbeidsgiver betale tilbake utgiftene som måtte oppstå, sier Cascio.

Se for deg tilfellet hvor du har bestilt og betalt ferie for deg og familien din, så får du beskjed om at du må avbryte ferien.

– Da har arbeidsgiver plikt til å betale tilbake utgiftene du har hatt ved bestillingen av ferien. Ikke bare din ferie, men også den planlagte familieferien. Det virker rart hvis man bare tilbakebetaler arbeidstaker sin ferie og ikke familien. Det vil jo få følgefeil hvis arbeidstaker må dra på ferie alene senere.

Siste fra Trøndelag

Elisabeth Strand Mølster

Ferske TV-nyheter fra Trøndelag

Ferske TV-nyheter fra Trøndelag