Kreves velvilje og kløkt

Det jobbes på spreng for å berge Olavsfestdagene fra konkurs. Fremdeles er det usikkert hvor Olavfestdagenes underskudd på 6,8 millioner kroner har tatt vegen.

Borggården under avslutningskonserten.
Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Sparebank1 Midt-Norge har opp gjennom åra bidratt med store beløp til Olavfestdagene. Banksjef Marvin Wiseth sier til NRK at han slett ikke er sikker på at Olavfestdagene vil redde seg unna en konkurs.

- Det ser mørkt ut for øyeblikket, og det blir en spennende tid framover. For å berge festivalen, kreves det velvilje fra mange parter og kløkt fra de som skal drifte det, sier Marvin Wiseth.

Finnes ikke oversikt

Direktør for Olavsfestdagene, Randi Wenche Haugen, er opptatt av at det nå bringes klarhet i årsakene til uføret. – Nå er det satt full fokus på å avklare de økonomiske realitetene. Hovedproblemet er at det ikke finnes oversikt, sier Haugen. - Nå må vi ha tall som holder vann.

– Selv jobber jeg med å reise ny egenkapital, og jeg appellerer til Trondheims befolkning om støtte. Nå må de komme på banen, støtte fra alle kanter er det som må til, mener direktøren. Kronerulling og støttegrupper på Facebook er allerede etablert.

Avventer signaler

Det er Trondheim kommune og fylkeskommunen som eier festivalen, og Haugen vil gjerne ha klar tale derfra. – Jeg har stor forståelse for politikernes dilemma oppi dette, men jeg vet det jobbes hardt på flere områder, og jeg avventer nå klare signaler fra eierne, sier Olavsfestdagenes direktør.

I verste fall kan landets største kulturfestival havne i skifteretten.