Blålys og sirener skremmer bilistene

Trafikanter gjør en rekke feil når blålys og sirener kommer brått på. Her kan du se politiets egen video av det de mener er den mest typiske feilen.

Trafikanter gjør en rekke feil når blålys og sirener kommer brått på. Her kan du se politiets egen video av det de mener er den mest typiske feilen.

Her kan du se politiets egen video av det de kaller "toerbiler".

– Vi forstår at folk blir stresset, men noen ganger skulle vi ønske at de tenkte litt lengre, sier politistudent Andrea Rygvold til NRK.

I opptil 150 kilometer i timen kjører studentene langs trønderske veier i et kurs som har vart i to uker. De er avhengig av en god samhandling med trafikantene for å unngå ulykker, og de forteller at uoppmerksomme bilister gjør kjøringen krevende.

Noe av det mest skremmende er de bilene som overhodet ikke ser eller hører oss. Plutselig skvetter de til og bråbremser midt i veien, ofte i en sving, sier politistudent Geir Myrvold.

"Toerbiler" farligst

Spesiell fare er det knyttet til det politiet kaller "toerbiler". Det refererer til bil nummer to eller tre i en rekke med biler. Bilene foran oppdager blålysene tidlig og blinker seg inn til siden, men "toerbilen" har ikke sett politibilen og legger seg ut for å kjøre forbi.

– Hvis vi ikke er oppmerksomme i en slik situasjon kan den fort kjøre inn i siden på oss, sier politistudent Andrea Haugen Egge.

– Midtrabatt skulle ikke ha vært lov

Yrkessjåfør Lars Følstad kjører på veiene i Trøndelag hver dag og mener det er mange som ikke vet hvordan de skal forholde seg til utrykningskjøretøyene.

Leif Ove Stavrum

Leif Ove Stavrum kjører lastebil for Nær Engros. Han ser på midtrabattene som den største utfordringen.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

– Det virker som alle tror de må stoppe for enhver pris. Veldig ofte blir de mer til hinder enn hjelp, sier Følstad.

Tungbilsjåførene er kanskje de som har det vanskeligst med å finne et sted å stoppe, og særlig der det er midtrabatt. Lastebilsjåfør Leif Ove Stavrum synes det er meget ubehagelig å få utrykningskjøretøy bak seg der.

– Det har ikke så mye å si for personbiler, men lastebiler er såpass romstore. Det er klart midtrabatter redder liv, men det skulle ikke ha vært lov til å sette dem opp når det blir igjen så lite plass, sier Stavrum.

Må vente

Førstebetjent Rune Nilsen er utrykningsinstruktør på Steinkjer og bekrefter at det er mange misforståelser rundt hva folk bør gjøre når de opplever utrykningskjøretøy i trafikken.

– Enkelte ganger kan det faktisk være smartere å kjøre gjennom en sving før man blinker seg inn til siden. Selv om de stopper er det ikke alltid vi kan kjøre forbi, sier Nilsen.

Der det ikke går to biler i bredden, er politiet nødt til slå av sirenene for å ikke stresse trafikantene til å stoppe på feil sted. De vinner ikke noe tid på å kjøre utrykning ved midtrabatt og venter heller bak, sier førstebetjent Nilsen.

– Det verste er folk som ikke gjør noen ting

Politiet bruker kjøringen som et språk for å vise hva de vil, og oppfordringen fra Rune Nilsen er at du som bilist skal gjøre det samme. Han sier at det verste er folk som har sett politiet i utrykning, men som ikke gjør noe for å vise at de har oppfattet situasjonen.

– Vær oppmerksom, gi tydelige tegn, blink deg inn til siden og vik for oss. Da får vi en bekreftelse på at du har sett oss og da er du ikke til hinder, sier førstebetjent Rune Nilsen til NRK.

Lærer utrykning

Politistudentene Geir Myrvold, Andrea Haugen Egge og Andrea Rygvold sammen med instruktør Rune Nilsen

Foto: Borgar Sagbakken / NRK