Senterpartiet åpner for å bryte med Arbeiderpartiet

Senterpartiet sitter med jokeren i Trøndelag og kan sikre borgerlig flertall hvis de skifter side i trøndelagspolitikken. I dag står de bak fylkesordfører Tore O Sandvik fra Ap, men skifter gjerne side hvis de får politisk uttelling.

Sandvik og Stokke

Foreløpig god kjemi mellom Senterpartiets fylkesleder Gunn Iversen Stokke og fylkesordfører Tore O Sandvik (Ap).

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Det er fortsatt flertall i Trøndelag bak koalisjonen mellom Ap, Sp, KrF, MDG og SV som styrer fylkeskommunen. Det viser den ferske meningsmålingen som Respons Analyse har utført for Adresseavisen og NRK Trøndelag.

Og det er fylkesordfører Tore O Sandvik (Ap) veldig fornøyd med. Han tar imot på Fylkets Hus på sin første arbeidsdag etter sommerferien. Det hjertelige gjensynsmøtet med Senterpartiets fylkesleder og fylkespolitiker, Gunn Iversen Stokke, tyder ikke på et snarlig brudd mellom de to samarbeidspartnerne, men Iversen er likevel klar på at de ikke endelig har valgt side;

– Vi er et sentrumsparti og samarbeider der vi får best uttelling politisk. De forhandlingene starter når vi har sett valgresultatet neste høst.

Tore O Sandvik (Ap)

Tore O Sandvik (Ap) håper på fire nye år i fylkesordførerstolen.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Hun får støtte fra partifelle og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem. Han vil heller ikke flagge side nå og viser til at det er valgresultatet og den politiske innflytelsen som blir viktigst.

Tallene er ikke direkte sammenlignbare med fylkesvalget i 2015 fordi det da var to fylker og det politiske landskapet i de to gamle Trøndelagsfylkene var veldig ulik. Felles for fylkene i 2015 var likevel at Ap var det største partiet, mens Sp var nest størst i nord og Høyre nest størst i sør.

Liten bevegelse

Augustmålingen er den andre målingen etter at Trøndelag slo seg sammen ved årsskiftet. Målingen viser lite bevegelse blant velgerne siden februarmålingen. Både H og Ap går litt tilbake siden februar, mens SV og Rødt viser tydeligst framgang om enn ikke like mye som i Trondheim. SVs listetopp Rakel Trondal er glad for SVs framgang, men synes det er leit at det er blitt uklart hvor Sp plasserer seg:

– Vi er veldig godt fornøyd med SVs framgang og tror det er et svar fra velgerne om at vi har en klar og tydelig politikk.

Rakel Trondal (SV)

Rakel Trondal er gruppeleder for SV på fylkestinget i Trøndelag.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Høyres Pål Sæther Eiden er også godt fornøyd med målinga til tross for en liten tilbakegang siden februar. Han hilser Senterpartiet velkommen inn i det borgerlige flertallet.

– Vi kan utfylle hverandre godt på borgerlig side, sier Eiden.

Pål Sæther Eiden

Pål Sæther Eiden (H) tror på et godt borgerlig samarbeid med Senterpartiet.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Noen hovedtrekk fra målingen

Trøndelag fylkeskommune styres i dag av 78 representanter – et mellomløsning fra sammenslåingen ved nyttår som gjelder til neste års valg. Da reduseres antall fylkestingsrepresentanter til 59.

Dersom augustmålingen var fylkestingsvalg ville det gitt følgende mandatfordeling: Ap 18, Sp 10, H13, Frp 6, SV 5, Rødt 2, V 2, KrF 2, MDG 1 og Pensjonistpartiet 0.

  • Dagens koalisjon; Ap+ KrF + Sp + SV + MDG gir 36 mandater + Rødt 2 som vil gi 38
  • Borgerlig alternativ: H + Sp + KrF + V + Frp gir 33 mandater
Tore O Sandvik og Gunn Iversen Stokke

Det er mange små og store valg som skal gjøres før Tore O Sandvik kan fortsette i fylkesordførerstolen. Fylkesleder i Sp, Gunn Iversen Stokke, sitter med nøkkelen.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Det blir interessant å følge med på målingene framover mot valget hvordan Senterpartiets åpning for å skifte side, vil slå ut for partiet. I kulissene jobber Ola Borten Moe for en åpning mot Høyre. Senterpartiets kurs vil kunne få følger for det politiske samarbeidet både i Trøndelag og i Trondheim, sier politisk kommentator i NRK Trøndelag Linda Bjørgan.