Bjørnejakt i Meråker

Fylkesmannen har gitt Meråker kommune skadefellingstillatelse på en bjørn. Tillatelsen gjelder til 3. august, og er gitt etter funn av fire sauekadaver i et område hvor det tidligere har vært store rovdyrtap. Det er nå tre steder i Trøndelag hvor det foregår skadefellingsforsøk på bjørn.