Bjørnejakt i Harran

I dag ble det gitt fellingstillatelse på bjørn i Øvre Harran i Grong kommune.

Årsaken er at det er funnet seks sauekadaver i løpet av tre dager. I tillegg har det blitt sett bjørn i området.

Ett av kadavrene skal bare være ett døgn gammelt. Direktør Svein Karlsen ved Fylkesmannens miljøvernavdeling sier det er gitt fellingstillatelse fordi det er en akutt situasjon, og han frykter flere sauer kan bli tatt av bjørn.