– Virker som han handlet i nødverge

Bjørnedrapet i Lierne er nå ferdig etterforsket. Saken sendes videre til påtalejuristen som vil avgjøre skyldspørsmålet.

Bjørn skutt i Lierne

Den store hannbjørnen ble skutt med to skudd fra 20–30 meters avstand. Skytteren sier han handlet i nødverge.

Foto: Tore Solstad/Statens Naturoppsyn

Det var i september i år at en mann skjøt en 250 kilo stor hannbjørn inne i sin egen saueinnhegning i Lierne. Mannen har hele tiden sagt at han handlet i nødverge.

– Vi er ferdige med de tekniske undersøkelsene på skuddstedet, og vi har også avhørt flere vitner i saken, sier lensmann i Lierne i Nord-Trøndelag, Jørn Ove Totland til NRK.

I disse dager sender han saken videre til en påtalejurist.

Varslet selv politiet

– Bjørnen har vært til obduksjon, og i rapporten samsvarer skadene med det skytteren har fortalt. Bjørnen ble skutt to ganger, sier Totland.

Det var skytteren selv som ringte politiet og varsla etter at bjørnen var død.

– Det er ikke gitt fellingstillatelse, og det er utenfor det området hvor det er lisensfelling på bjørn. Det er kun i nødverge at det er lov å skyte bjørn i det området, sa seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Inge Hafstad, etter hendelsen.

Fant sauekadaver

Ifølge forklaringa hadde dyret kommet seg inn i saueinnhegninga, forbi strømgjerdet. Ting tydet på at bjørnen hadde vært inne i innhegninga i flere dager og at den var redd for å gå ut på grunn av strømgjerdet.

Mannen skal ha skutt bjørnen med to skudd fra 20–30 meters avstand.

Da politiet dro til stedet fant de to sauekadaver

– Ser ut som nødverge

Lensmannen i Lierne sier at skytterens forklaringer stemmer godt overens med det de har funnet ut i løpet av etterforskninga.

– Som jeg sa i starten av saken, så ligner dette tilfelle på nødverge. Både obduksjonsavhør, tekniske undersøkelser og vitneavhør samsvarer, sier Totland.

Han understreker likevel at det er påtalejuristen som skal konkludere i saken.