Hopp til innhold

Bjørn skutt i Selbu

Statens naturoppsyn felte en stor hannbjørn fra et helikopter mandag formiddag.

Bjørn

En mellomstor hannbjørn ble felt i Øråsen i Selbu, rundt klokken 12.30 mandag.

Foto: Statens naturoppsyn

Etter all sannsynlighet er det snakk om den samme bjørnen som ble observert nære bebyggelsen i Selbu før påske.

– Bjørnen ble skutt rundt klokken 12.30 mandag formiddag. Det er en mellomstor hannbjørn, men vi må ta dna-prøve før vi velt helt sikkert at det er samme bjørn, sier Lars Bendik Austmo i rovviltseksjonen til Miljøverndirektoratet.

Skutt fra helikopter

Bjørn skutt i Selbu

Skadefellingsoppdraget ble utført i et samarbeid med SNO og det kommunale fellingslaget.

Foto: Statens naturoppsyn

Ifølge Austmo ble bjørnen skutt i Øråsen i Selbu i et kupert og vanskelig terreng. Statens naturoppsyn (SNO) vurderte derfor, i samarbeid med et kommunalt skadefellingslag, at bjørnen burde felles fra lufta.

– Vi så det som nødvendig at den måtte felles fra helikopteret. Det var mye løssnø i områdene hvor den ble felt, og det hadde vært svært vanskelig fra bakken. Men vi anser det også som mest humant å gjøre det på denne måten, sier Austmo.

Lokaliserte spor i helga

SNO har vært på jakt etter bjørnen siden det ble kjent at Miljødirektoratet ga Selbu og Tydal ekstraordinær tillatelse til felling.

– Vi har jobbet med dette i flere dager, men for å lykkes har vi vært avhengig av å lokalisere bjørnen og ha gode forhold, sier Austmo.

Naturvernforbundet har reagert kraftig på jakta:

– Her skal det skytes bjørn som ikke har tatt en eneste sau. Å sette inn så mange ressurser på å ta en bjørn som kun har kommet ut av hiet mener vi er veldig dårlig naturforvaltning, sa Fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes til NRK.

Leveres til slakting

Bjørnen skal nå leveres til Vilteksperten hvor den etter hvert vil bli slaktet.

– Bjørnekjøtt er konsumvare, så det skal håndteres deretter, sier Austmo.