Hopp til innhold

Nå spirer bjørka på Røros

Flere måneder forsinka har bjørka rundt Røros fått en ny vår. For først nå spirer trærne i fjellregionen.

Bjørka blomstrer igjen Røros

Skadd bjørk på Røros har vært svart så langt i år. På sensommeren kom lauvet.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Bjørkeskogen har stått svart og trist i Rørosområdet i sommer. Årsaken er at de i vår ble invadert av millioner av larver som spiste opp det som var av blader på trærne. Men nå spirer det igjen.

– Trærne tar seg opp igjen og viser at de er livskraftige. Og så er det noe skog som står ganske så svart fortsatt. Naturen ordner nok opp i det igjen, sier naturforvalter Hans Iver Kojedal i Røros kommune.

Fjellbjørkemåler

Larvene var på det meste av trær og grøntområder i fjelltraktene rundt Røros sist vår.

Foto: Moritz Klinghardt

Nattsvermer-invasjonen i fjor

Det var i fjor høst at Rørosområdet opplevde en nattsvermer-invasjon uten sidestykke. Kojedal spådde mange larver av fjellbjørkmåleren våren etterpå. Han fikk rett. Hver "nattsvermer-hunn" la rundt 200–300 egg i løpet av fjorhøsten.

Resultatet ble altså store mengde bladspisende larver og store mengder svart skog. Nå blomstrer imidlertid deler av skogen, om enn kraftig forsinka.

– Trærne tar seg opp igjen og viser at de er livskraftige. Og så er det noe skog som står ganske så svart fortsatt. Naturen ordner nok opp i det igjen, sier Kojedal.

Larver på Røros

Naturforvalter Hans Iver Kojedal og folk i fjelltraktene har i sommer sett mange bjørketre, helt uten bladverk og i ferd med å tørke inn.

Foto: Sigurd Steinum

En ny vår

Bjørkeblomstringa er tre-fire måneder forsinka, og lauvverket er ikke det samme som på våren. Trærne bærer preg av å ha vært skadd, ifølge naturforvalteren. Han er likevel glad for at naturen ser ut til å ordne opp sjøl.

– Det er veldig bra at det kommer ut noe slag. Det er stusslig når bjørka står der svart, sier Kojedal.

Håpet er at man unngår nye angrep av nattsvermere og larver. Om man får slike angrep over flere sesonger kan mange trær komme til å dø.

– Sannsynligvis går det helt greit, slik at trærne kommer igjen til våren på vanlig måte, tror Kojedal.

Skadd bjørk blomstrer igjen Røros

Rørosområdet har fått en ny vår

Foto: Erland Knutsen / NRK