Normal

Bispevigsling i desember

Nyutnevnt biskop i Nidaros, Tor Singsaas, blir vigslet i embetet 14. desember. Fram til da fungerer domprost Knut Andresen.

Tor Singsaas
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Vigslingen finner sted i Nidaros domkirke. Det er preses i Bispemøtet, biskop Olav Skjevesland, som forestår vigslingen.

Ved vigslingen vil blant annet H.M. Kong Harald og kultur- og kirkeminister Trond Giske være til stede.

Mange gjester

Også prostene i bispedømmet, andre tilsatte og menighetsrådene blir invitert. Likeså fylkesmennene og representanter fra det politiske miljø i så vel bispedømmet som på nasjonalt plan.

Det forventes også internasjonal deltagelse ved nordiske og anglikanske biskoper.

Fram til vigslingen er domprost Knut Andresen fungerende biskop.