Biskopen syklet for klima

Biskop Tor Singsaas mener det haster med å få på plass en ny klimaavtale og er derfor klimapilegrim. Målet er klimatoppmøtet i Paris.

Klimapilegrimer

Klimapilegrimene håper det vil bli arbeidet fram en bindende klimaavtale under klimatoppmøtet i Paris.

Foto: Teriq Alisubh / NRK

Biskop Tor Singsaas

Tor Singsaas håper flere vil være med på å legge press på politikerne i klimaspørsmålet.

Foto: Teriq Alisubh / NRK

– Denne sendrektigheten og utsettelsene som vi opplever fra klimatoppmøte til klimatoppmøte er forferdelig bekymringsfullt, sier Singsaas.

Han og flere klimapilegrimer syklet torsdag fra Steinkjer til Verdal for å sette fokus på klimaspørsmålet. Med seg i sekken hadde de ei flaske med vann som skal fraktes fra Svalbard til Paris.

Biskopen håper en klimaavtale snart vil være på plass.

– Vi var i København da klimatoppmøtet var der for en del år tilbake. Da hadde vi veldig stor entusiasme og håp, men det ble ingenting av det. Det har vært flere klimatoppmøter etterpå som det har blitt lite ut av. Derfor er klimatoppmøtet i Paris så viktig.

Singsaas håper det i Paris vil bli arbeidet fram bindende avtaler for de enkelte landene.

Alle kan bidra

– Det vi vil markere gjennom klimapilegrimsbevegelsen er at det er mulig for det enkelte mennesket å gjøre noe. Vi må ikke bare sitte i sofaen å tenke at det er andre som tar beslutningene for oss, sier Singsaas.

Lise Martinussen

Regionkoordinator i Krikens Nødhjelp, Lise Marinussen er overbevist om at slike aksjoner nytter.

Foto: Teriq Alisubh / NRK

Det overordnede målet er kutt i CO2-utslippene for å stanse den globale oppvarmingen og klimaendingene.

– Det å være klimapilegrim er å ta beina fatt og å si at dette er så viktig. Vi vil utøve et trykk mot de som er politikere og faktisk fatter beslutninger på vegne av oss.

Med på turen var også regionkoordinator i Kirkens Nødhjelp, Lise Martinussen. Hun har stor tro på aksjonen.

– Vi gjør dette sammen med klimapilegrimer over hele verden, så dette nytter, sier Martinussen.

En folkebevegelse

Klimapilegrimene ønsker å få med seg så mange som mulig.

– Hvis folk flest virkelig begynner å markere klimasaken som den viktigste saken i politisk diskusjonen, så er politikerne nødt til å lytte til det, sier Singsaas.

Etter å ha syklet 40 kilometer kunne klimapilegrimene overlevere flasken med vann til klimapilegrimene i Sør-Innherad prosti som skal frakte vannet til Trondhiem.

Tor Singsaas fyller på vann

Klimapilegrimene frakter en flaske med vann fra Svalbard til Paris.

Foto: Teriq Alisubh / NRK