NRK Meny
Normal

– Blir som et samboerskap

Nidaros-biskop Tor Singsaas ser frem til å få en biskop-makker i byen. Han regner med at nykomlingen bosetter seg her, selv om det ikke blir boplikt.

Nidaros-biskop Tor Singsaas

Biskop Tor Singsaas er sjeleglad etter regjeringens beslutning.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen

– For meg er det en gledens dag. Jeg synes dette er veldig bra, det var dette jeg ville, sier Singsaas til NRK.

Etter en lang drakamp bestemte regjeringen idag at preses, det nye tolvte biskopembetet som skal overta lederrollen for biskopene uten å ha noe eget bispedømme, skal legges til Trondheim .

Preses kan få en viss rolle i Nidarosdomen og de lokale menighetene, men den eksisterende biskopen i Nidaros skal fortsette omtrent som før, uavhengig av dette. Singsaas bejubler beslutningen.

– Presens skal være en ledende biskop, og lede kirken for et helt folk. Og Nidarosdomen har en plass i alles hjerter, tror han.

Har kjempet for Trondheim

Da Nidaros-biskopen kom inn i bispemøtet, var ikke Trondheim engang et alternativ for lokalisering av det nye biskopembetet. Han tror egen innsats har vært viktig for at det gikk som det gikk.

– Det har vært utfordrende, og jeg måtte kjempe for å få inn byen. Etter hvert fikk jeg jo med meg flere på at det var det beste . Da Kirkemøtet stemte over hva de ville var det 22 som var enige med meg, forteller han.

Riktignok stemte flertallet i Kirkemøtet for Oslo, og regjeringen har fått kritikk for å ha gått mot kirkens vilje i saken .

Les også:

– Preses bør gjøre trønder av seg

Selv om embetet blir lagt til Trondheim, får preses også et kontor i Oslo. I tillegg blir ikke personen pålagt å bo i Trondheim, selv om det skal legges til rette for bolig her.

Singsaas synes det blir rart om den personen som blir valgt ikke også flytter til trønderhovedstaden, når tilknytningen til Nidarosdomen og Trondheim understrekes fra regjeringens side.

– Der du bor har du hjertet ditt, så vi regner med at biskopen vil bo her. Vi trøndere er ikke vant til å bli styrt utenfra, sier han.

Marvin Wiseth

Styreleder i Opplysningsvesenets fond, Marvin Wiseth.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen

– Det vil bli vanskelig hvis det blir sånn at embetet styres fra Oslo, når det ligger i Trondheim. Det rimer ikke.

– Waisenhuset en god idé

Styreleder i Opplysningsvesenets fond, Marvin Wiseth, vil gjerne kjøpe Waisenhuset i Midtbyen og bruke det som bolig for preses.

– Det går vel ikke an å få en mer sentral beliggenhet! Men det finnes også andre alternativer, mener han.

Waisenhuset og Nidarosdomen

Waisenhuset i Trondheim – rett ved Nidarosdomen

Foto: Jon Arne Hoff Johansen

– Det er interessant, det må vi se nærmere på. Vi må behandle den nye biskopen så bra som mulig, sier biskop Tor Singsaas.

Han regner med at det blir noen runder for å avklare det praktiske når det blir to biskoper i byen.

– Vi må dele på godene, det blir nok som et samboerskap, tror Singsaas.