Stiller opp dødsvrak langs vegen

Lensmannen på Frøya vil plassere ut bilvrak fra en dødsulykke langs vegen i sommer. Håpet er at det skal hindre nye ulykker.

minnestund på Frøya

Minnestunden etter dødsulykken ved Skarsvågen på Frøya samlet medelever i sorg.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Fylkesleder Bård Morten Johansen

- Dette er et sterkt virkemiddel, sier fylkesleder Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk Sør-Trøndelag.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Første halvår i år omkom 95 mennesker i trafikken her i landet. Av disse døde 11 i Sør- og Nord-Trøndelag, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå og Trygg Trafikk.

Det er i sommermånadene de fleste ulykkene skjer.

Nå tar lensmannen i Frøya, Elisabeth Nermoen, initiativ til å plassere et bilvrak fra en dødsulykke i mai der en 18 år gammel jente mistet livet. Vraket skal stå der hvor dødsulykken skjedde.

Tragisk ulykke

Kvinna på 18 år hadde kjørt noen venner på fest, da hun kjørte hjem igjen møtte hun en bil med fem ungdommer som i stor fart hadde mistet kontrollen og kom over i motsatt kjørefelt.

18-åringen omkom i kollisjonen.

– Det var snakk om hastighet over fartsgrensa og at sjåføren var påvirket, sier lensmann på Frøya, Elisabeth Nermoen.

Hun har tatt initativ til å plassere vraket av bilen kvinna kjørte på ulykkesstedet, kombinert med skilt og lavere fartsgrense.

– Jeg ønsker at vi ikke skal glemme hva som har skjedd og at vi tar oss i vare når vi skal kjøre, sier Nermoen.

Dødsulykke Frøya

Ei kvinne på 18 omkom i denne ulykka på Frøya.

Foto: Tor Aage Hansen

Første gang?

Både Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag og Trafikksikkerthetsutvalget i fylket støtter utplasseringa av vraket, som skal stå til ut i august. Statens vegvegsen har også vært positiv i dette tilfellet.

– Til vanlig har vi ikke tro på at det å sette ut bilvrak bare for at de skal stå langs vegen, har noen effekt, men i dette tilfelle brukes det i en sammenheng der vi har stor tro på at det virker, sier seksjonssjef Erik Jøskar.

– Så vidt vi i Trygg Trafikk kjenner til har det ikke vært gjort noe liknende i Norge før, sier fylkessekretær Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag til NRK.no.

– Det er nødvendige med såpass dramatiske virkemidler når situasjonen er så dramatisk som den er ute på Frøya, sier Johansen, som tror at bilvraket vil skape noen samtaler som ellers ikke ville ha vært der.

Bård Morten Johansen har stor respekt for at de som sitter igjen som pårørende til den drepte og de skadde ungdommene vil bidra til at andre skal slippe å oppleve det samme på denne måten.

Gjør det lettere i si nei

Johansen er opptatt det han kaller «si ifra»-vinklinga.

– Dette er et klart signal til dem som sitter på i bilen som kjører for fort om at det går an å si fra om at man ikke vil at det kjøres så fort. Dette gjelder mange ungdommer.

– Har det vært sterke diskusjoner forut for beslutningen om å stille ut bilvraket langs veien?

– Da lensmann Elisabeth Nermoen tok opp dette på et lokalt møte om tilak mot fartsgalskapen på Frøya ble det møtt med en umiddelbar enstemmighet.

Johansen forteller at selv Statens Vegvesen har blitt med.

– De har samme mål om å få ned ulykkestallene, men har også måttet ta hensyn til hvilken effekt dette vil ha på trafikkbildet på stedet.

Statens Vegvesen har vurdert avstand fra veien og om dette vil ta oppmerksomheten bort fra trafikken på stedet.

Nedsatt hastighet

Bilvraket skal stå på samme sted hvor ulykken skjedde, en ganske oversiktlig strekning med lav døgntrafikk. Her merkes det tidlig med ulykkesskilt og nedsatt hastighet.

– Problemet oppstår om noen ønsker å stoppe opp og gå ut av bilen for å se på vraket, fordi det er lite plass på vegskulderen på stedet, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Johansen mener dette kan være aktuelt fra ander steder i Trondheim.

– Det er nok av andre steder i Norge som dessverre har gjort seg fortjent til en liknende oppemrksomhet.