Bilbrann på E6 Melhus

En bil står i full brann på E6 ved Brubakktunnelen i Melhus. Sjåføren er ute av bilen. Slukking pågår. E6 er sperret i begge retninger, og det er omkjøring via Melhus sentrum.

Siste fra Trøndelag