Bilbrann i Sparbu

  • Ingen skade på bygg eller personer

    Det ble ingen skade på bygg eller personer etter bilbranenn i Sparbu. Politiet vet foreløpig ikke årsaken til brannen og vil etterforske saken.