Bilberging i Snillfjord

På FV 714 Slørdal i Snillfjord er det nå redusert framkommelighet på grunn av bilberging.