Bevilger fire millioner til nytt kor i Trondheim

Kulturrådet har bevilget fire millioner kroner til et profesjonelt kor i Trondheim. Det er planlagt 16 deltidsstillinger for profesjonelle sangere i det nye koret.

Nidaros Domkor

Det kan bli flere store produksjoner i Nidarosdomen. Her fra konsert med Nidaros Domkor.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Vi er kjempeglad for tildelingen. Det gir oss en unik mulighet til å opprette et profesjonelt kor, sier daglig leder for Nidaros domkirke Jørun Hølaas til NRK.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, og Trondheim Symfoniorkester.

Det er tenkt at koret skal ha en allsidig rolle gjennom alt fra medvirkning i operaforestillinger til a cappella konserter og gudstjenester.

Målet er å engasjere 16 sangere i deltidsstillinger, som kan gjøre produksjoner hos begge parter, og som også kan ta oppdrag fra festivaler og andre arrangører i Norge og utlandet.

– Korene vi har gjør en kjempe jobb, men de er der på frivillig basis. 16 nye deltidsstillinger gir oss en forutsigbarhet som er viktig, og vi vil kunne sette opp flere store produksjoner, sier Hølaas.

Flinke folk i byen

Det har lenge vært et stort ønske om å opprette et profesjonelt kor i Trondheim, slik det finnes i mange av de andre store byene. Hølaas er glad for at det endelig er Trondheim sin tur.

– Vi vet at det finnes mange dyktige folk i byen. Tildelingen gir sangere fra byen og distriktet muligheten til å å ha sang som profesjon, sier han.

Profesjonalisering av kor

Målsetningen med Kulturrådets tilskuddsordning er å styrke kor og vokalensembler på et høyt kunstnerisk nivå.

– Med profesjonelle kor- og orkestre kan det spilles mer krevende og større verk, samt opera. Det er gledelig å se at det blir utviklet profesjonelle kor i flere av byene med orkester, sier utvalgsleder Malika Makouf Rasmussen i en pressemelding.

De siste årene har Kulturrådet hatt et mål om å gi tilskudd til etablering av profesjonelle kor i byer der det allerede finnes etablerte profesjonelle musikkmiljøer.

Rasmussen er spent på utviklingen fremover.

– Det blir avgjørende at regionale myndigheter, musikkinstitusjoner og aktører i musikkmiljøet bidrar til utviklingen videre, sier hun.