Betinget fengselsstraff og bot for ulovlig eggsanking

Ståle Anderssen trodde ikke han gjorde noe ulovlig da han mellom 2012 og 2015 sanket flere tusen måkeegg fra Tautra på Frosta. Nå er han dømt til 45 dagers betinget fengsel.

Fiskemåser på Tautra

Ståle Anderssen er dømt til 45 dagers betinget fengsel for ulovlig eggsanking på Tautra.

Foto: Rita Kleven / NRK

Ståle Anderssen er innehaver av Klostergården på Tautra i Frosta kommune, og hadde i mange år sanket egg fra fiskemåken. Det han ikke visste var at måkearten ble fredet i 2012.

Nå er han dømt til 45 dagers betinget fengselstraff for eggsankinga, med ei prøvetid på to år. Han må også betale til sammen 27.000 kroner i bot, inndratt fortjeneste på måseeggsankinga og sakskostnader.

– En må jo akseptere dommen som den er, selv om en ikke var klar over regelforandringene. Loven er jo som den er, og det må en avfinne seg med, sier Anderssen til NRK.

Påstand om ubetinget fengsel

Dommen er vesentlig mildere enn det aktor la ned påstand om. Aktor la i retten ned påstand om fengsel i åtte måneder, hvorav to måneder skulle gjøres betinget (utsettes med en prøvetid på to år).

Ståle Anderssen

Ståle Anderssen vil ikke anke dommen, opplyser han til NRK.

Foto: Arild Bye / NRK

– Jeg er glad for at det ble som det ble, og at jeg er ferdig med saken nå. Jeg får betale og bli ferdig med det, sier Anderssen og legger til at han ikke kommer til å anke dommen.

Inntrøndelag tingrett mente at det på generelt grunnlag skal legges til grunn at en person som gir seg inn i en virksomhet i form av utøvelse av jakt og eggsanking, til enhver tid må forsikre seg om at virksomheten drives innenfor lovens rammer.

«Det skal svært mye til for at en uvitenhet om endringer i rammeverket for virksomheten da skal kunne anses som en unnskyldelig rettsvillfarelse eller aktsom rettsuvitenhet. Eggsankingen i dette tilfelle startet hver vår i april/mai, og det vil i den forbindelse hvert år oppstå en foranledning til å sette seg inn i reglene for det enkelte år slik som dette tradisjonelt gjøres ved utøvelse av jakt i den enkelte jaktsesong. Etter dette er retten kommet til at tiltaltes rettsvillfarelse ikke er unnskyldelig», heter det i dommen.

Kjente ikke til loven

Da tingretten skulle vurdere graden av skyld, var det etter rettens syn et svært sentralt og avgjørende moment at mannen var i rettsvillfarelse da han sanket måkeeggene.

«Retten legger i tråd med tiltaltes egen forklaring til grunn at tiltalte ikke var klar over endringen som kom i forskriften i 2012 før han ble anmeldt for forholdet, og fikk besøk av lensmannen i den forbindelse sommeren 2015. Det foreligger ikke tilstrekkelige opplysninger i saken som gjør at det kan legge til grunn som bevist at tiltalte på et tidligere tidspunkt var kjent med regelendringen», heter det i dommen.

Aktoratet har ikke bestemt seg for om de vil anke saken.