NRK Meny
Normal

Dømt etter bussulykka i Verdal

En bussjåfør er dømt til 75 dager betinget fengsel etter bussulykka i Verdal i 2007.

Harald Stabell

Forsvarer Harald Stabell.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Frostating Lagmannsrett mener sjåføren opptrådte uaktsomt da han kjørte av vegen i Inndalen i Verdal.

– Min klient er glad for at det ikke ble en ubetinget reaksjon. Han er også fornøyd med at han slipper å betale oppreisningskrav og saksomkostninger. Men han er selvfølgelig skuffet over at han denne gangen blir domfelt for uaksomt drap og uaktsomhet ved betydelig legemsbeskadigelse, sier forsvarer Harald Stabell til NRK Trøndelag.

Dommen fra lagmannsretten er i samsvar med aktors påstand.

- Det tar jeg til etteretning og jeg er selvfølgelig enig i dommen, sier statsadvokat Hans A. Vikheim.

- I tingretten var det dissens mellom meddommerne og fagdommeren. Det lagmannsretten enstemmig har kommet til er det samme som fagdommeren i tingretten kom fram til, nemlig at det her var uaktsomhet som også ble rammet av disse strenge bestemmelsene i straffeloven, sier Vikheim til NRK.

Frikjent i tingretten

Bussen med 45 ansatte i TrønderBilene var på vei til Sverige da den kjørte av veien i Inndal i Verdal. Tre personer omkom og flere ble skadd i den tragiske ulykka som skjedde 24. november 2007.

Sjåføren ble tiltalt etter ulykka, men han ble frikjent i Stjør- og Verdal tingrett i mars i år.

Det var ingen forhold ved kjøringen forut for ulykken, eller forhold knyttet til tiltaltes tidligere erfaringer fra kjøring på strekningen, som skulle tilsi at han burde forutsett de ekstreme forholdene på ulykkesstedet, het det i dommen fra Stjør- og Verdal tingrett den gangen.

Uklart om saken ankes

Men påtalemyndigheten anket saken til Frostating Lagmannsrett. De har denne uken belyst saken på nytt. Tidligere denne uka var retten også på befaring på ulykkesstedet.

Bussjåføren har ikke tatt stilling til om han vil anke saken til Høyesterett.

– Min klient er er kun kjent med konklusjonen og vi vil i løpet av helga se nærmere på domspremissene. Så får vi ta en prat over helga og se hva klienten ønsker og hva jeg skal råde ham til, sier Stabell.