Beskyldes for dobbeltrolle

Øyelege Jan Guldahl ved Trondheim øyelegesenter mener Kjell Vang misbruker sin stilling som pasientombud i Nord-Trøndelag.

Guldahl sier til Trønder- Avisa at pasientombudet har satt i gang en svertekampanje etter at datteren hans fikk utført en mislykket laseroperasjon.

Han er meget betenkt over det han mener er rolleblanding fra pasientombudets side.

Guldahl mener Vang har satt i gang en svertekampanje mot øyelegesenteret, og hensikten er at datteren hans skal få igjen mest mulig penger etter en operasjon hun er misfornøyd med.

Jan Guldahl har tidligere klaget Vang inn for Helsedirektoratet, uten å nå fram.

Pasientombudet vil ikke kommentere saken til Trønder-Avisa.

Helsetilsynet ga nylig Guldahl en advarsel for flere brudd på helsepersonelloven. Det er øyelegens andre advarsel på tre år.