Berit Lånke vraket

Berit Lånke blir ikke ny biskop i Nidaros. I dag ble hun vraket av bispedømmerådet.

Berit Lånke biskopkandidat
Foto: Ingvar Midthun / NRK

Berit Lånkles navn manglet da bispedømmerådet i dag presenterte de fem kandidatene som er aktuelle til å overta som biskop i Nidaros.

Litt overrasket

På spørsmål om hun er skuffet over at hun ikke kom med på lista over aktuelle kandidater, sier Berit Lånke sier til NRK Trøndelag at det ikke går an å være skuffet i en slik sak.

-Det er bare å ta til etterretning at bispedømmerådet hadde en annen mening enn en del av menighetene her i Nidaros hadde. Men jeg ble litt overrasket.

Forhåndfavoritt

På forhånd var det mange som hadde ventet at Berit Lånke skulle være den heteste kandidaten til å overta etter Finn Wagle. Sammen med Tor Singsaas var hun den som fikk flest stemmer fra menighetsrådene og Adresseavisen hadde en lederartikkel der de gikk inn for Lånke som ny Nidaros-biskop.

Ingen kommentar

Leder i bispedømmerådet Åge Søsveen, vil ikke kommentere det at Berit Lånkes kandidatur mangler. Han slår bare fast at hun ikke nådde opp.

Her er kandidatene

Olav Fykse Tveit
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Olav Fykse Tveit (47) er generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Tveit er en relativt ung kandidat, men har allerede en høy stjerne innad i Den Norske Kirke.

 

Tor Singsaas
Foto: Helge Helgheim / NRK

Tor Singsaas (59) er prost på Byåsen. Singsaas har også før vært aktuell som biskop, han var nominert til jobben i Sør-Hålogaland bispedømme i 2006. Singsaas var prest i Nidarosdomen i mange år, og var den som fikk flest stemmer i den første høringsrunden blant alle Trøndelags menighetsråd.

Prost Ingrid Vad Nilsen foran Vinger kirke
Foto: Vera Wold / NRK

Ingrid Vad Nilsen (50) er prost i Kongsvinger. Hun er styreleder i Mellomkirkelig råd, og har hatt et spesielt engasjement for innvandrere i kirka. Dette arbeidet mottok hun i fjor det såkalte Olavsstipendet for.

 

 

 

Kirsten Almaas (48) prost i Gauldal prosti. Har vært kappelan i Nidarosdomen i fem år. Har fått flere stemmer i høringa rundt i menighetsråda.

 Per Halstein Nielsen (57) har vært prost på Stiklestad i 11 år og flyttet derfra i 2006.  Nå er han prost på Lillehammer. Har vært leder i Nidaros bispedømmeråd.

Den videre prosessen

Etter at bispedømmerådet nå har nominert, sendes saken til Kultur- og kirkedepartementet som har ansvar for den videre prosessen.Departementet skal sende rådets forslag ut til avstemning blant alle stemmeberettigede.

Disse kan stemme

I Nidaros har alle menighetsråd, prester i offentlig kirkelig stilling samt vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling stemmerett. I tillegg har alle prostene i hele landet stemmerett og dessuten de teologiske professorene ved de teologiske fakultetene og rektorene ved de praktisk-teologiske seminarene.

Utnevnes i Statsråd

Når avstemningen er avsluttet offentliggjør departementet resultatet.

Deretter sender departementet resultatet til Kirkerådet og biskopene med anmodning om å uttale seg.

Utnevning av ny biskop skjer deretter av Kongen i statsråd, sannsynligvis før sommeren

 

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

Ukas første Midtnytt får du av Alf Skille

Ukas første Midtnytt får du av Alf Skille