Bergingsbil på stedet

En bergingsbil er nå på E6 ved fylkesgrensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland der flere kjøretøyer har problemer.