NRK Meny
Normal

Ber skoler gjøre mer for å stanse mobbing

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er uakseptabelt hvis mobbeofre ikke blir hørt av skoleledelsen. I Stortinget tirsdag varslet han en rekke tiltak for å stanse mobbing.

Kunnskapsministeren varsler tiltak mot mobbing.

Kunnskapsministeren svarte på en interpellasjon i Stortinget tirsdag ettermiddag der stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad fra Frp i Sør-Trøndelag etterlyste tiltak mot mobbing.

Odin ble ikke hørt

Bjørnstad trakk i sitt innlegg fram 13 år gamle Odin som tok sitt eget liv i mars i fjor, og som sa at det ikke nyttet å si fra om at han ble mobbet på skolen.

– Odin ble ikke fulgt opp av skoleledelsen på en forsvarlig måte, selv om mobbinga var kjent. Heller ikke da han flyttet til en skole i en annen kommune, sa Bjørnstad. Han mener denne og andre alvorlige mobbesaker tyder på en systemsvikt i den norske skolen.

I november gikk flere tusen i fakkeltog mot mobbing etter at Odins historie ble kjent og både kongen og statsministeren snakket om mobbing i sine nyttårstaler.

Markering mot mobbing i Trondheim

FAKKELTOG: Mange tusen gikk i fakkeltog mot mobbing i flere byer i november i fjor, som her i Trondheim.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Må bli hørt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fortalte at han har fått mange henvendelser fra mobbeofre de siste månedene.

– De er noen av de modigste jeg har møtt. De har funnet styrke i å fortelle det til andre, sa Røe Isaksen.

Han mener altfor mange elever ikke når fram når de forteller skoleledelsen at de blir mobbet.

– Tiltak mot mobbing må ligge klart og settes i verk på skolene umiddelbart hvis noen sier fra om mobbing, understreket kunnskapsministeren.

Systemsvikt

Røe Isaksen mener at altfor mange skoler ikke har tiltak mot mobbing som fungerer godt nok.

– Jeg er enig med Bjørnstad i at det er en systemsvikt. Mange feiler og mange tusen elever blir plaget på skolen, sa Røe Isaksen.

Sivert Bjørnstad

ETTERLYSER TILTAK: Sivert Bjørnstad fra Frp i Sør-Trøndelag tok opp mobbing i Stortinget tirsdag ettermiddag og etterlyste tiltak fra regjeringa.

Foto: Henrik Sundgård / NRK

Djupedalutvalget legger frem flere tiltak mot mobbing i mars i år, noe tidligere enn først planlagt.

– Jeg er åpen for å skjerpe dagens lovverk, sa Røe Isaksen i Stortinget tirsdag ettermiddag.

Ros til kongen

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad, som etterlyste tiltak i Stortinget tirsdag, roste både kongen og statsministeren fordi mobbing var sentrale tema i deres nyttårstaler.

Han understreket i sin interpellasjon i Stortinget at det er kommunene og skoleledere som har et særlig ansvar for å iverksette tiltak for å stanse mobbing av elever på skolene.

Odin Olsen Andersgård ble 13 år. Han tok sitt eget liv etter å levd med mobbing på to skoler