Ber om skjerpet straff for Jøa-bonde

I Høyesterett torsdag ba påtalemyndigheten om fengsel i to og et halvt år for bonden som er dømt for vanskjøtsel av 92 dyr på Jøa i Nord-Trøndelag.

Henter ut døde kyr på Jøa

Dommen fra lagmannsretten ble anket, og dermed er det Høyesterett som skal ta stilling til straffeutmålingen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Etter en bekymringsmelding rykket Mattilsynet ut til gården 20. mars i fjor. Der fant de 92 ihjelsultede storfe. Bonden i slutten av 30-årene ble i tingretten dømt til fengsel i fire måneder, mens Frostating lagmannsrett dømte ham til ett år og to måneder i fengsel. Saken ble da anket til Høyesterett av påtalemyndigheten.

Der mener altså statsadvokat Per Morten Schjetne at straffen bør skjerpes ytterligere.

– Hvis statsadvokaten ikke får medhold i Høyesterett i denne saken, er alle muligheter i rettssystemet utprøvd. Den eneste muligheten dyrene da har til bedret rettssikkerhet er at Stortinget griper inn igjen, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen til NRK.

Live Kleveland, juist Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen og Live Kleveland følger saken med argusøyne.

Organisasjonen følger saken nøye.

– Dette er en av de to aller verste dyremishandlingssakene jeg har sett i mine tjue år som dyreverner og dyrevernjurist. Den er så grov og grotesk, og skyldmomentet så tydelig, at hvis den ikke fører til streng fengselsstraff er det ingenting som vil gjøre det.

LES: Dette er Jøa-saken

– Dommen vil markere taket for straff i slike saker

Bonden sluttet å gi dyrene sine mat i slutten av 2014, men tragedien ble avdekket først tre måneder senere av Mattilsynet og politiet. Han forklarte da at han sluttet å fôre dyrene fordi han hadde en psykisk knekk.

– Hvis Høyesterett kommer frem til en vesentlig lavere straff enn påstanden fra statsadvokaten, vil Dyrevernalliansen be Stortinget om en endring av straffebestemmelsene i dyrevelferdsloven, sier Kleveland.

Hun mener denne saken er så grov og så viktig, at dommen vil markere taket for hvor strenge straffer dyremishandlingssaker i praksis vil ende med.

Døde dyr i fjøset på Jøa

Etterforskningen viste at dyrene ikke fikk mat etter desember 2014, og at de deretter led en langsom død.

Foto: Politiet

– Skal aldri mer drive med dyrehold

Lagmannsretten forbød også mannen å ha ansvar for husdyr de neste ti årene. Bonden sa da at han synes det er helt greit å få forbud mot å ha dyr for all framtid.

Da saken var oppe i lagmannsretten, ville ikke bonden se videoen som viste hvordan det så ut i fjøset da vanskjøtselen ble avdekket.

– Jeg synes ikke noe om det. Jeg synes det er veldig tragisk, sa han da.