Hopp til innhold

Ber om rekordstraffer i dopingsak

Aktor ber om fengselsstraffer opp til sju år og åtte måneder for de tiltalte i norgeshistoriens største dopingsak. Det er mer enn dobbelt så strengt som den tidligere maksstraffen for dopingkriminalitet.

Statsadvokat Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Sandøy ber om svært strenge straffer for de sju tiltalte i den store dopingrettssaken i Sør-Trøndelag tingrett.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Statsadvokat Unni Sandøy som er aktor i den store dopingrettssaken i Sør-Trøndelag tingrett, avsluttet sin straffeprosedyre tirsdag. Hun ba om svært strenge straffer for de sju tiltalte, og la ned slik straffepåstand:

39-åring, "Sjef 1", antatt hovedmann

– fengsel i sju år og en måned, inndraging av 4,73 millioner kr.

44-åring, "Trykkern'n", tablettprodusenten

– fengsel i fem år og åtte måneder, inndraging av 900.000 kr.

28-åring, "Sjef 2", overtok ledelsen i 2008

– fengsel i sju år og åtte måneder, inndraging av 6,83 millioner kr.

27-åring, deltok i ledelsen

– fengsel i sju år og to måneder, inndraging av 5,64 millioner kr.

27-åring, medhjelper

– fengsel i ett år og ni måneder, inndraging av 30.000 kr.

38-åring, medhjelper

– fengsel i ett år og fire måneder, inndraging av 27.500 kr.

35-åring, medhjelper

– fengsel i to år, inndraging av 70.000 kr.

Inndragingskravene på tilsammen 18,2 millioner kroner ble presentert for tingretten av medaktor, politiadvokat Per Martin Utkilen.

Særdeles straffskjerpende omstendigheter

Statsadvokaten sa i prosedyren at hvis man tar utgangspunkt i Høyesteretts regnemetode for straff i dopingsaker og ganger opp med mengdene i denne saken, ville man fått uhyre lange fengselsstraffer.

Statsadvokat Unni Sandøy

– Et velorganisert kriminelt nettverk gjennom fem år, var statsadvokat Unni Sandøys beskrivelse av dopingligaen som står tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett.

Foto: Joar Elgåen / NRK
doping

I denne garasjeboden i Trondheim produserte 'Trykker´n' store mengder dopingtabletter for ligaen.

Foto: Politiet
Dopingmidler Operasjon Gilde

Dopingmidler beslaglagt av politiet i etterforskningen av dopingsaken.

Foto: Politiet
Politiadvokat Per Martin Utkilen

Medaktor, Politiadvokat Per Martin Utkilen, presenterte et samlet inndragingskrav på over 18 millioner kroner.

Foto: Joar Elgåen

– For «Trykker'n» ville det ha tilsvart 44,8 års fengsel, mer enn det dobbelte av maksimumsstraffen i Norge. Vi skal selvfølgelig ikke påstå noe slikt, men dette sier noe av omfanget av denne saken og hvor store mengdene er her, sa Unni Sandøy.

Statsadvokaten mener det har vært en rekke særlig skjerpende omstendigheter i den store dopingsaken, ut over selve mengden som politiet har beslaglagt eller regnet ut at dopingligaen har solgt.

– Dette har pågått i lang tid, fra 2005 til 2012, og har vært godt organisert. Det har ikke bare hatt en stor spredningsfare, men spredningen har faktisk funnet sted. Stoffene er solgt til et stort antall brukere av ukjent alder. Det er stoffer med store og ulike skadevirkninger. Salget har skjedd over nett, noe som gjør at de ikke har hatt noen som helst kunnskap om kjøpegruppa. De vet ikke noe om alder, kjønn, fysisk eller psykisk helse på sine kjøpere.

– Det de distribuerte var et produkt som aldri var i nærheten av et laboratorium. Det var lagd i en garasje uten noen kontrolltiltak eller hygiene. Hele virksomheten deres har bidratt til svart økonomi i flere ledd både blant de tiltalte og blant underliggende selgere, og de har vært drevet av et profitthensyn. Totalt er en rekke skjerpende forhold ved den straffbare virksomheten, sa Sandøy.

Saken så stor at den bør endre loven

Aktor hevdet i prosedyren at denne saken er så stor at den bør kunne føre til en lovendring. Målt i mengde doping er den om lag ti ganger større enn den største saken som hittil er pådømt i domstolene.

– Her utfordres strafferammen for grov dopingkriminalitet, der maksstraffen i utgangspunktet er seks års fengsel. Jeg mener det er nødvendig med en lovendring. Strafferammen bør økes og lovteksten skjerpes i de særlig alvorlige dopingsakene.

– Og allerede nå vil jeg be tingretten om at man i dommen gir uttrykk for dette. Det er et arbeid som vi ser at vi må sette i gang som følge av denne saken, sa Sandøy.

Enorme mengder

Høyesterett endret i fjor straffeutmålingen i dopingsaker. Domstolene skal nå regne om aktuelle dopingmidler og -mengder til antatt sammenhengende misbruk. I den hittil største dopingsaken som har gått for retten i Norge ble en mann i januar i fjor dømt til tre og et halvt års fengsel for doping tilsvarende 275 års sammenhengende misbruk.

I saken som nå har blitt behandlet i Sør-Trøndelag tingrett har aktoratet regnet ut at dopingmengden har vært nok til 2692 års misbruk.

– Dette er 2543 år basert på dopingtablettene de har solgt og 149 år for flytende doping som er omsatt, sa Sandøy til tingretten.

Les også: – Nok til 2600 års sammenhengende doping

Forsvarerne raser

Forsvarerne stiller seg hoderystende til aktors straffepåstander og spør om påtalemyndigheten går så hardt til verks for å forsvare en dyr og langvarig politietterforskning.

– Jeg har egentlig ikke ord. For meg er dette helt ute av proporsjoner, sier advokat Ole Petter Drevland, som forsvarer 28-åringen der aktor ber om sju år og åtte måneders fengsel.

Saken fortsetter under bildet.

Advokat Ole Petter Drevland

Advokat Ole Petter Drevland (t.v.) antyder at aktorene Unni Sandøy og Per Martin Utiklen kommer med høye straffepåstander for å rettferdiggjøre politiets enorme ressursbruk på den store dopingsaken.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Det er overhodet ikke grunnlag for en slik påstand, verken i forhold til denne dopingovertredelsen eller når du ser saken i et større perspektiv. Jeg har aldri vært ute for lignende tilnærming til straffeutmåling. Man kan jo nesten begynne å lure på om sakens omfang, de ressurser som har blitt brukt her, skal forsvares gjennom høye påstander i denne saken. Jeg vet ikke, sier Drevland.

– Antyder du at det ligger politikk eller økonomiske hensyn bak de høye påstandene?

– Ja, man kan begynne å lure på hva som ligger i bunnen for en slik påstand. Jeg forstår det ikke. Jeg mener man her må holde seg innenfor strafferammen på seks år for dopingkriminalitet. Det finnes ikke grunnlag for å gå ut over strafferammen som lovgiver har fastsatt, sier Drevland.

– Dette dreier seg ikke om drap

Advokat Arve Opdahl forsvarer den utpekte hovedmannen i saken, 39-åringen som aktor mener skal ha sju år og en måneds fengsel. Opdahl er langt på veg enig med Drevland.

Advokat Arve Opdahl

Advokat Arve Opdahl forsvarer 39-åringen som påtalemyndigheten var hjernen og drivkraften bak det store dopingnettverket som ble avslørt i Trondheim.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Det er uvanlige straffepåstander, og man kan jo undre seg over over hvorfor påtalemyndigheten kommer med slike påstander i en sak som tross alt ikke dreier seg om skade eller drap, sier Opdahl.

– Men som dopingsak er vel denne saken uvanlig stor?

– Jo, men så er jo spørsmålet om det er påtalemyndigheten som har gjort det til en uvanlig sak? Om man nå går ut med straffepåstander som skal avspeile at man har brukt såpass store ressurser på en sak som kanskje ikke har det omfanget?

– Straffepåstandene er helt utenfor det man kan forvente i forhold til sakens faktum og langt over det som er hittil kjent rettspraksis. For min klient vil det riktige være en deldom med en kortere ubetinget straff, og jeg tar avstand fra at han skal være noen hovedmann, sier Opdahl.

Organisert kriminalitet fra 2007

Det største stridsspørsmålet i dopingsaken er om de sju tiltalte har samarbeidet som en organisert, kriminell gruppe. Seks av de sju er tiltalt etter straffelovens paragraf 60a, den såkalte mafiaparagrafen, som hever strafferammen fra seks til 11 års fengsel i grove dopingsaker.

Sandøy gikk igjennom en rekke bevis som hun mener vever de forskjellige tiltalte sammen i et velorganisert, kriminelt nettverk. Hun mener at dopingligaen allerede i februar 2007 hadde bygd seg opp til en så omfattende virksomhet at det kommer inn under begrepet organisert kriminalitet.

Dopingfabrikk i garasjebod i Trondheim

- Uten kontroll eller hygiene, mener aktor Unni Sandøy om dopingproduksjonen som skjedde her i 'Trykkern´s' garasjebod.

Foto: Politiet
Beslaglagte råvarer i den store dopingrettssaken

Pulver som var råstoff til dopingproduksjonen, beslaglagt av politiet i 'Trykkern´s' garasje høsten 2012.

Foto: Politiet

– Vi har fra det tidspunktet «Trykker'n» som produserer dopingtablettene, pakker og klargjør dem for salg. Vi har 39-åringen som er sjef og har kontakt med leverandører og kunder. Og vi har en mann fra Verdal som ikke er tiltalt i denne rettssaken, men som leverer pulver og annet utstyr til produksjonen.

– De tre kjenner til hverandre og har en klar arbeidsfordeling, så vi mener kravet til en organisert kriminelle gruppe er oppfylt allerede her, sa aktor til tingretten.

Verdalingen har vært ført som vitne i denne dopingsaken, og vil bli tiltalt og straffeforfulgt i en senere sak.

Hemmelighold og sikkerhet

– Nettverket hadde et velorganisert salg til underliggende selgere. De produserte på en fast lokalitet, hjemme hos «Trykker'n». De kommuniserte gjennom kryptert epost og brukte nicks – kallenavn – for å skjule sin identitet. De tenkte sikkerhet, nevnte sjeldent navn og brukte flere mellomledd i ulike sammenhenger, sa Sandøy i sin prosedyre.

Aktor gikk også igjennom bevis som hun mener viser at dopingnettverket tilpasset seg godt når det skjedde uventede hendelser. Hun mener de skiftet kallenavn og e-postadresser ved behov og skjulte identiteten til sine pengeaddyer, mellommennene de brukte ved oppgjør. Ligaen vektla også sikkerhet da de sendte kontantoppgjørene i postpakker, hevdet hun.

– De la pengene i cd-cover og dvd-cover, ingen navn, bare nicks. Og postens sporingssedler ble kastet etter instruks fra ledelsen.

– Man ser også hvordan organisasjonen gjorde endringer når det kom pågripelser. Det kom nye addyer og man var påpasselig med at man ikke skulle kunne spore seg til de ulike personene, sa aktor i gjennomgangen.

– Hovedmannen var sjef hele tiden

Aktor understreket at 39-åringen, "Sjef 1", etter påtalemyndighetens syn har vært hjernen bak det enorme dopingsalget fra den spede starten i 2003/2004 til politiet rullet opp virksomheten for fullt i 2012.

– Han har hatt en klar rolle hele tiden. Som leder for virksomheten frem til 2008, og fra 2008 som sentral bakmann. Han ga tillatelse til produksjonen. Det forelå en avtale om produksjon av tabletter.

– Han hadde rettighetene til produksjonen og hadde en fast funksjon i forhold til gruppa. Han skulle ha 25.000 i måneden, han eide tablettpressa og i hans hode eide han rettighetene til å produsere tabletter med merkenavnet Europharma, sa aktor.

Dopingmidler

Dette er noe av det politiet fant under aksjonen mot dopmiljøet.

Foto: Politiet.