Ber om innsyn i tilbud fra kinesere før bruarbeid kan starte

Entreprenørselskapet PNC Norge vil be Statens vegvesen om å få se på anbudet fra det kinesiske selskapet som i går fikk vite at de får bygge Beitstadsundet bru.

Beitstadsundet bru

Selskapet PNC Norge tapte konkurransen om å bygge Beitstadsundet bru mellom Steinkjer og Verran. Nå ber selskapet om innsyn i hvorfor et kinesisk selskap kunne være så mye rimeligere.

Foto: Statens vegvesen

Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge la inn et tilbud om å bygge brua nord for Steinkjer for 275 millioner kroner.

Tilbudet fra PNC Norge var 41 millioner kroner dyrere.

Avgjør om de klager innen ti dager

Forretningsutvikler i PNC Norge, Betina Gerti Gross, stusser over at det kinesiske tilbudet er så lavt.

Jo Bernt Brønstad, Statens vegvesen

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen sier de har valgt tilbudet med lavest pris. Mandag ettermiddag innstilte de på at Sichuan Road and Bridge får oppdraget med å bygge bru nord for Steinkjer.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

I februar i år tapte selskapet fra Kina konkurransen om å bygge Varoddbrua i Kristiansand. Selskapet var dyrest blant seks tilbydere og var 171 millioner dyrere enn PNC Norge som er i gang med å bygge brua nå. Da het selskapet Porr Norge.

– Vi kjenner evalueringsrapporten fra Varoddbrua. Så vi er bare nysgjerrig om det har skjedd noen endringer i organisasjonen. Vi ber om innsyn og har ti dager på oss. Så får vi se om vi klager eller ikke, sier Gross.

Prosjektleder i Statens vegvesen for Varoddbrua, Kjell Soltvedt, sier at det kinesiske selskapet ikke nådde opp i anbudskonkurransen i februar.

– Det var ikke levert god nok dokumentasjon på at de tilfredsstilte kvalifikasjonskravene som var stilt i anbudskonkurransen. De hadde den desidert høyeste prisen og det er lite sannsynlig at de hadde blitt valgt også av den grunn, sier Soltvedt.

Forutsetter at regler er fulgt

– Vi har foretatt en gjennomgang av tilbudet. Vi forutsetter at lover og regler blir ivaretatt, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen.

En eventuell klage må leverast innen 16. november.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Sichuan Road and Bridge får bygge Beitstadsundet bru. Planen er at byggearbeidet skal starte i desember.

Glad for kontrakt

Skisse av ny Varoddbru

PNC Norge startet i år arbeidet med å bygge Varoddbrua i Kristiansand. Selskapet Sichuan Road and Bridge la inn et tilbud som var langt dyrere og fikk ikke bygge denne brua.

Foto: Statens vegvesen/Rambøll

I en pressemelding fra Sichuan Road and Bridge Group mandag kveld heter det at selskapet er glad for kontrakten. Selskapet skal samarbeide med 30 lokale selskap. De er i gang med å bygge Hålogalandsbrua i Narvik som blir landets lengste hengebru. Dette arbeidet startet i 2013.

Politikerne i fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune, som har ansvaret for bomvegen og brua som skal bygges, innstilte først på at tilbudet fra det kinesiske selskapet skulle legges vekk. Årsaken er at Norge ikke har noen frihandelsavtale med Kina.

I forrige uke vedtok fylkesutvalget i nye Trøndelag fylkeskommune at de tre tilbyderne skulle behandles på lik linje.