Ber om hjelp til å løse lemengåten

Folk på tur i påskefjellet blir bedt om hjelp til å løse ett av mysteriene i naturen: Hvordan oppstår et lemenår?

Lemen

Enkelte år kan det kry av lemen i naturen. Andre år er de nærmest fraværende.

Foto: Gunn Nyborg / NRK

– Vi har lyst til at folk skal hjelpe oss og finne svar på dette. Nå i påska er det mye folk i fjellet, og da vil vi gjerne vite om og hvor de har sett lemen, sier Nina Eide, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINA vil løse det de beskriver som en gåte: Hvordan et lemenår oppstår, og om det er sammenheng mellom denne syklusen og endringer i klimaet.

Fravær av toppår

Fjellrev på jakt etter en matbit

Lemen er et viktig byttedyr, blant annet for fjellrev.

Foto: Bjarte Johannesen

Seniorforskeren sier at det har vært forsket mye på lemen og smågnagere for å forstå svingningene som kommer hvert tredje, fjerde til femte år.

Man har sett på antibeitestoffer i planter og betydningen av små rovdyr, uten at man har kommet helt til bunns.

– Så har vi i Norge observert at det enkelte steder har blitt fravær av disse toppårene. Det synes å sammenfalle med forholdene på vårvinteren, sier Nina Eide.

Hun sier det er vanskelig å studere lemen. De er vanskelige å fange og når det er bunnår er de nesten helt borte. Når det er lemenår kan det derimot kry av dem.

– Det er kjempespennende, hvor kommer de fra? Historiske skrifter fra 1500-tallet beskriver at de regner fra himmelen, men det vet vi at de ikke gjør, forteller hun.

Hissig lemen på påsketur

Lemen i snøen.

Foto: Magn Henning Helgås

Viktig art i fjellet

Nina Eide sier at lemen er en nøkkelart, hvis den blir borte vil den påvirke både vegetasjon og rovdyr som har arten på menyen.

– I toppåret 2011 kunne vi se lemen sin beiting på satellittkart, fra utsiden av jorda.

Folk som ønsker å bidra med observasjoner, må registrere seg på nettstedet Artsobservasjoner.no.

– Og så kan du bare kjøre på og legge inn observasjoner som du har. Nå er NINA påskemysteriet et konkret prosjekt vi kommer til å følge opp, men det er ellers mulig å legge inn alt du måtte se av andre arter. Det er en flott dugnad for landet at folk melder seg og registrerer arter de ser, sier seniorforsker Nina Eide til NRK.