Normal

Ber om frifinnelse i Vibeche-saken

– Det er overveiende sannsynlig at tiltalte har tatt livet av Vibeche Sofie Falck Danielsen. Med disse litt uvanlige ordene startet forsvarer Christian Wiig sin prosedyre.

Christian Wiig

Forsvarer Christian Wiig sa i sin prosedyre at tiltaltes eks-samboer hadde et motiv for å drepe i motsetning til hans klient.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Bjørn Kristian Soknes

Tvilen i saken er ikke om tiltalte drepte, men om han gjorde det alene, sa førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes i sin prosedyre.

Foto: Geir Wennberg
Vibeche Sofie Falck Danielsen

Vibeche Sofie Falck Danielsen ble 48 år gammel.

Wiig la til at han mener det likevel ikke er nok til å felle tiltalte for drap eller likskjending.

– Det kreves ikke 100 prosent sikkerhet for å dømme noen, men den skal være stor, kanskje 90 prosent, sa forsvareren.

Les også: Kroppen var innpakket og hadde skader

Eks-samboeren hadde motiv

Wiig mener tiltalte ikke hadde noe motiv for å drepe Vibeche, men at eks-samboeren hadde det på grunn av sjalusi.

Han viste til brev fra kvinnen, som ble beslagslagt på cella hennes, da hun satt i varetekt. Der skriver hun blant annet til den tiltalte at han må holde kjeft og ikke dra henne inn i saken.

Wiig viste også til blodfunnene på T-skjorta til den 35 år gamle kvinnen, som ikke er tiltalt. Hun forklarte at hun var på badet da drapet skjedde.

Dette er ikke forenlig med funnene på T-skjorta hennes, som viser at hun må ha stått mindre enn en meter foran offeret under drapet, sa forsvareren.

Aktor ber om 14 års fengsel for forsettlig drap, mens Wiig ber om at hans klient frifinnes.

Belastet rusmiljø

Wiig mener aktor Bjørn Kristian Soknes legger for stor vekt på et vitne som kom til leiligheten. Han fortalte i avhør at tiltalte nærmest hadde "tilstått" drapet overfor ham.

Alle de involverte vanket i et belastet miljø hvor heroin, amfetamin og metamfetamin var vanlige rusmidler.

– Hvorfor sa ikke eksamboeren til de som kom til leiligheten etter drapet, at det var tiltalte alene som hadde tatt livet av Vibeche, hvis det var slik, spurte Wiig, i prosedyren.

– Vet lite om hvem som gjorde det

Han mener både tiltalte og hans daværende samboer var til stede og nær drapshandlingen.

– En vet lite om drapsvåpenet og hvem som gjorde det. Hvor sikker er man på at tiltalte skadet avdøde fysisk? Ekssamboeren har ikke forklart seg om drapet, fordi hun sier hun var på badet. Og det var hun jo ikke, mener forsvareren.

Aktor har tidligere sagt at den 35 år gamle kvinnen ikke kan tiltales, så lenge det ikke finnes bevis mot henne. Derfor tok heller ikke Riksadvokaten ut tiltale.

Ba om flere svar

Falck Danielsens mor sa avslutningsvis i retten i dag at hun hadde håpet tiltalte ville sagt noe mer, slik at familien kunne fått flere svar.

– Det hadde vært bedre for oss og for Vibeches barn, sa mora.

Hun ga også uttrykk for at hun synes det er rart at eks-samboeren ikke er tiltalt.

– Jeg synes det har vært meget påfallende at det kun har vært en person på tiltalebenken, sa offerets mor.

Les også: Sjokkert over at siktet kvinne går fri

Tiltalte ble spurt om han ville si noe mer, men han avsto.

Dom i saken faller onsdag 3.desember.