Ber om fengselsstraff i 120 dager

Aktor har lagt ned påstand om ubetinget fengsel for kvinnen som står tiltalt for bildrap på sønnen sin. Hun mener også at tiltalte bør fradømmes retten til å kjøre bil for alltid.

Dødsulykke Høgkjølen

En mor frontkolliderte ved Bjørkøybekken i Orkdal, 26. januar i år. Hennes 14 år gamle sønn døde i ulykken.

Foto: Henrik Sundgaard / NRK Trøndelag

Charlotte Aspehaug, aktor

BER OM FENGSELSSTRAFF: Aktor Charlotte Aspehaug mener saken er svært alvorlig og sier kvinnen er å klandre for at ulykken skjedde.

Foto: Gret Thobroe

Det kom fram i Sør-Trøndelag tingrett i dag.

Fant narkotiske stoff i blodet

Det var i januar i år at kvinnen frontkolliderte ved Bjørkøybekken i Orkdal. Bilen fikk skrens, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en møtende bil.

Sønnen på 14 år som var passasjer omkom.

Politietterforskningen i etterkant viste at kvinnen var påvirket av narkotika da ulykken skjedde. I retten i går erkjente kvinnen at hun hadde røyket hasj tre dager før ulykken.

Kvinnen er tidligere rusmisbruker, og var under oppfølging med legemiddelassistert behandling da ulykken skjedde.

Kan miste retten til å kjøre bil

Anette Barlien

Forsvarer Annette Barlinn mener det bør reises spørsmål om kvinna viste uaktsomhet.

Foto: Grete Thobroe, NRK

Aktor Charlotte Aspehaug mener kvinnen opptrådte grovt uaktsomt.

– Saken er alvorlig fordi kvinnen har kjørt i ruspåvirket tilstand. Det har fått avgjørende betydning for den påstanden vi har lagt ned, sier Aspehaug til NRK.

I tillegg til påstanden om ubetinget fengsel i 120 dager, mener aktor at tiltalte også bør fradømmes retten til å kjøre bil for alltid.

Forsvareren sa i sin prosedyre at han mener det er grunnlag for å reise spørsmål om det er vist uaktsomhet, i og med at kvinnen hadde 0,2 i promille.

– Basert på den sakkyndige erklæringen som er lagt frem for retten fra Folkehelseinstituttet mener vi at det ikke er tvil om at kvinnen har vært påvirka under kjøringa. Det er jo også et spørsmål om hvor påvirket hun var, og det får vi overlate til rettens skjønn å avgjøre, sier Aspehaug.

Kjørte med blandingsrus

Tiltalte la ikke skjul på at hun var under behandling med metadon, og det er dette blandingsmisbruket som gjør at Aspehaug mener kvinnen har opptrådt så uaktsomt.

– Det er en blandingsrus som ifølge den sakkyndige i saken medfører at man er lite egnet til å kjøre bil. Rusen har den virkningen at man blir svært sløv. Potensialet for at det da skjer ei ulykke er svært stor, sier hun.