Ber landbruksminister beholde Kvithamar

Onsdag har landbruksminister Jon Georg Dale sagt ja til å møte Forskerforbundet og Naturviterne. Forskere er bekymret for regjeringas vedtak om å legge ned Norges første bygde forskningsstasjon for landbruket.

Petter Aaslestad, leder Forskerforbundet

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad møter landbruksminister Jon Georg Dale onsdag formiddag.

Foto: Erik Norrud

Tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug og regjeringa bestemte i 2015 at Kvithamar forskningsstasjon i Stjørdal skal legges ned og flyttes til Steinkjer.

I sommer vedtok styret i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, å følge opp regjeringas vedtak om flytting. Det førte til at direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein gikk av i protest fordi hun mener dette ikke er faglig og økonomisk forsvarlig å legge ned Kvithamar forskningsstasjon, som gjennom mange tiår har forsket på planter og klima.

Jon Georg Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) møter Forskerforbundet og Naturviterne onsdag. Vedtaket om å legge ned Kvithamar forskningsstasjon ble gjort i 2015 før han ble statsråd.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Møter landbruksministeren

Klokka 12 onsdag møter landbruksminister Jon Georg Dale Forskerforbundet og Naturviterne.

– Vi har bedt om et møte med landbruksministeren fordi vi mener at det er tungtveiende faglige grunner til å opprettholde forskningsaktivitet på Kvithamar, sier leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad til NRK.

Landbruksministeren vil ikke uttale seg om saken før etter møtet onsdag.

Kvithamar er Norges første bygde forskningsstasjon som ble etablert i 1923 og det er 450 dekar forsøksfelt på planter og jord.

Viktig for internasjonal forskning

Tidligere direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein vil beholde både Kvithamar og et nytt senter i Steinkjer.

Kvithamar forskningsstasjon

Kvithamar forskningsstasjon har forsket på landbruk i nesten 100 år. Regjeringa har bestemt at forskningsstasjonen skal legges ned innen utgangen av 2018.

Foto: Eivind AAbakken/NRK

– Vi har ikke gått inn i lokaliseringsdebatten i denne saken. Det handler om å videreutvikle det forskermateriale som er på Kvithamar og som ikke kan flyttes. Materiale brukes og inngår i internasjonale forskningsstudier. Vi håper det finnes en løsning slik at dette arbeidet kan fortsette, sier lederen i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

I sommer sendte Humbolt Universitetet i Berlin er brev til ledelsen i NIBIO der de understreker at denne forskninga er viktig i deres internasjonale forskningsarbeid.

I 50 år er det forsket på planter ved den fonologiske hagen knyttet opp mot klimaendringer. Kvithamar i Stjørdal er den nordligste forskningsstasjonen som gir data til dette internasjonale prosjektet.

Vil videreutvikle forskninga

– Det er viktig med forskning i lange tidsserier for å se endringer over tid og dette kan også brukes i klimaforskning, sier Aaslestad.

Når de møter landbruksministeren vil de ta opp viktigheten av det materiale som er på Kvithamar og muligheten til å videreutvikle tidsserier av forskninga som har pågått i nesten 100 år.

Alvhild Hedstein gikk av som direktør i NIBIO i sommer fordi hun mener at det ikke er faglig og økonomisk forsvarlig å legge ned Kvithamar forskningsstasjon.

Tidligere direktør i NIBIO; Alvhild Hedstein gikk av i protest. Hun mener det ikke er faglig forsvarlig å legge ned Kvithamar forskningsstasjon.