Ber kommuner ta i bruk samiske navn

Astri Dankertsen, leder for Salten sameforening, ber flere kommuner i Norge ta i bruk samiske kommunenavn.

– Politikerne må be om en sak og fremme det som et forslag, spesielt de kommunene med samisk historie, sier Dankertsen til NRK.