NRK Meny
Normal

Biskopen ber for flybase-berørte

Biskop Tor Singsaas i Nidaros ber i en nyttårstale i bispedømmet storsamfunnet og forsvaret ta hensyn til enkeltmennesker under utbygging av kampflybasen på Ørlandet.

Biskop Tor Singsås

Biskop Tor Singsaas i Nidaros ber storsamfunnet ha blikk for enkeltmennesker som blir ramma når kampflybasen på Ørland bygges ut.

Foto: Vigdis Wågø-Wares

Nå tar han kontakt med forsvarsdepartementet sammen med Ørland kommune for å tale på vegne av de som berøres hardest av flybaseutbygginga.

Biskopen har møtt enkeltmennesker og familier som står oppe i vanskelige valg og må flytte fra heimer de er sterkt følelsesmessig knytta til. Han beskriver forholdet mellom de store - storsamfunnet som bygger ut, og de som ikke frivillig har valgt å flytte, som et voldsomt assymetrisk forhold, som stiller særlige krav til den sterkeste.

– Her er det storsamfunnet mot den enkelte, sier kirkas øverste i Trøndelag. Og han føyer til:

– Da handler dette om langt flere og dypere verdier enn bare marked og bunnlinje.

Krever at storsamfunnet opptrer raust

Derfor henstiller biskopen til at berørte ørlendinger får en både verdig og rettferdig behandling av forsvaret og de som skal bygge ut.

Biskopen maner altså den sterke til raushet, og denne påminnelsen må dermed gå både til forsvaret og de offentlige myndigheter som nå skal sørge for at kampflybasen finner sin form. Som kjent innebærer dette blant anna å løse inn hus, trekke grenser for støyulemper naboer til flybasen skal oppleve i framtida, samt bestemme hvem som skal få erstatninger for tap av hus og heim og hvor store disse erstatningene skal være, for dem dette kommer til å gjelde.

Det var i en tale i Nidarosdomen i går kveld for inviterte, biskopen la an en slik konkret tilnærming til ett av de stedene i Trøndelag der det skjer store forandringer akkurat nå.

Møtte fortvilte under visitas

Til NRK radio i dag sier biskopen at det var under en visitas på Ørlandet i fjor han fikk så sterke historier fra berørte at han velger å ta opp saken offentlig på denne måten i en nyttårstale.

– Det var veldig sterke møter med dem. De jeg traff opplever at de møter svært sterk motstand, og det gjorde et sterkt inntrykk på meg hvordan de fortalte, de flytter fra heimer de har sterke følelser til, og opplever å bli lite hørt. Biskopen sier han opplevde at det mangla en god del på raushet fra storsamfunnets side, i de historiene fra de berørtes side han fikk høre.

F16, Ørland hovedflystasjon

Storsamfunnet satser milliarder på luftforsvaret av Norge på Ørland, nå maner biskopen til å ta vare på livskvaliteten til menneskene rundt flybasen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Ikke overgrep, men den store mot den lille

Overgrep vil han likevel ikke kalle det. Det er å dra det for langt.

– Jeg vil heller snakke om et asymetrisk forhold. Den sterke har ansvar for den som er mindre, sier biskop Tor Singsaas.

Nå kommer han til å ta initiativ til en kontakt med forsvarsministeren sammen med Ørland kommune og ordføreren der, for å tale de berørte innbyggernes sak.

– Dette dreier seg om nattveåk og livskvalitet som var redusert, og da har det gått for langt, sier biskopen til NRK.

La barn bli sett

Blant andre forhold biskopen løfta fram i sin nyttårstale, var voksnes ansvar for barn.

For det kommende året ber biskopen de voksne se barn. Voksne må bry seg mer om de små. Barn har behov for å bli sett av de voksne.

– De trenger øyne som ser på seg, sier biskopen i Nidaros - med blikket inn i 2015.