Hopp til innhold

Ber folk gå ut og samle jerveskit

Forskerne ber folk samle inn jerveskit. Det kan gi viktig informasjon om hvor mange jerv det finnes, og hvor de holder til.

Jerv

Forskerne ønsker å finne ut mer om jerven, og ber folk samle inn avføringen fra dyret.

Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

Morten Kjørstad

Morten Kjørstad er leder i Rovdata.

Foto: Rovdata

Det er Rovdata som kommer med denne oppfordringen til folk som er ute i naturen og kommer over spor etter jerv.

Mye kunnskap

– DNA-analyse av jerv gir veldig mye kunnskap om hvor vi har dyret og hvor mange det er. Men det er viktig å samle skit der det er spor etter jerv. Da reduseres sjansen for at det kan være skit fra andre dyr, sier leder Morten Kjørstad i Rovdata til NRK.

Jerveskit finnes i mange former, og kan være formet som store, hvite pølser. Det kan også være mørke, utflytende ”ruser” som ofte kan være små.

Hvert år kommer Rovdata og Statens naturoppsyn med denne oppfordringen til turfolk over hele landet. Fra 1. januar til 1. juni samles det inn avføringsprøver fra jerven.

– Hvis du kommer over skit fra jerven, håper vi at du plukker den opp, legger den i en plastpose og leverer den inn til SNO i ditt område. SNO overleverer prøvene til oss i Rovdata, forklarer Kjørstad.

Slektskap

DNA-analysene brukes blant annet til å finne ut om avføringen er fra jerv, hvilken jerv den stammer fra, om jerven er kjent fra tidligere og hvilke områder den benytter.

Analysene kan også brukes til å avsløre slektskapsforhold.

– DNA-analyser av skit- og hårprøver er i tillegg til de årlige tellingene av valpekull hos jerv en viktig metode til å følge jervebestandens utvikling og størrelse over tid. Innsamlingen av jerveskit gjør at vi kan følge individer over flere år og få en oversikt over hvor stor bestanden er, forklarer Kjørstad.

– Frys ned prøven

Morten Kjørstad ber folk om ikke å berøre avføringen, men heller legge den i en pose.

– Ta en plastpose rundt hånda før du plukker den opp. Vreng plastposen rundt prøven og knyt igjen. Pass på at du ikke berører skiten med annet enn plastposen, og at det ikke blir med for mye snø eller is. Frys ned prøven så snart som mulig, og lever den til en av SNOs rovviltkontakter, ber Kjørstad.

Alle resultatene fra DNA-analysene blir publisert i Rovbase etter hvert som resultatene er klare, og basen er åpen for alle.

– Analysene er tidkrevende, og alle resultater fra de årlige innsamlingene er vanligvis klare først i desember hvert år, avslutter Kjørstad.