Bent Høie: Mener kommuner bryter intensjonen med ny lov

17 år gamle Marianne får støtte fra helseministeren som sier at kommunene har fått en halv milliard kroner ekstra i året for at funksjonshemmede skal ha rett til et aktivt liv med personlig assistent.

Marianne Knudsen

Marianne Knudsen er redd for at assistenttimene bare skal rekke til å stå opp og legge seg når hun flytter hjemmefra. Helseminister Bent Høie er bekymret for at ikke alle kommuner i tilstrekkelig grad følger opp intensjonen med brukerstyrt personlig assistent, BPA.

Foto: NRK

I 2015 fikk funksjonshemmede med store bistandsbehov rett til brukerstyrt personlig assistanse, BPA.

Men slik ordninga praktiseres gruer Marianne Knudsen (17) fra Trondheim seg til å bli 18 år.

Helseminister Bent Høie sier han har grunn til å tro at enkelte kommuner praktiserer ordninga i strid med det som er intensjonen.

Får støtte fra helseminister

I et innlegg i Handicapnytt denne uka angriper Marianne Knudsen ordninga med brukerstyrt personlig assistanse.

Hun frykter at kommunen vil gi så lite assistenttimer at hun ikke kan fortsette sitt aktive liv og i vervet som leder i Norges Handicapforbunds ungdom om hun flytter hjemmefra. At hjelpen hun får bare rekker til å stå opp og legge seg om dagene.

Marianne Knudsen kjenner mange ungdommer som er fortvilet fordi de ikke har fått nok hjelp og assistanse.

Nå får hun langt på vei støtte fra helseministeren

Marianne Knudsen

Marianne Knudsen har et ønske om å bo for seg selv. I ei innlegg i Handicapnytt denne uka angriper hun ordningen med brukerstyrt assistanse for funksjonshemmede

Foto: Mari Svenning/NRK

Høie er bekymret

Helseminister Bent Høie sier ordningen med brukerstyrt personlig assistanse er i ferd med å bli evaluert og dette arbeidet er ferdig i 2017.

– Hele intensjonen med ordningen er at alle skal ha mulighet til å ha et aktivt liv og styre sitt eget liv. Hver enkelt skal ha mulighet til å være sjef i eget liv, sier Høie.

Bent Høie

Helseministeren sier at ei evaluering som gjøres i år vil vise om kommunene bruker pengene de har fått på riktig måte og følger intensjonen om at funksjonshemmede skal få ha et aktivt liv.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Har dere inntrykk av at denne retten til et fullverdig liv ikke blir oppfylt?

– Jeg er bekymret for at ikke alle kommuner i tilstrekkelig grad følger opp intensjonen. Det er blant annet på bakgrunn av kontakt med brukere og brukerorganisasjoner som har tatt opp dette med meg.

Har sendt brev til ordførerne

– De brukerne vi snakker med sier ordninga praktiseres forskjellig fra kommune til kommune og fra saksbehandler til saksbehandler?

– Mitt klare inntrykk basert på tilbakemeldinger fra brukerne er at kommunene praktiserer dette forskjellig og av og til i strid med veilederen vi har laget.

Høie forteller at han har sendt et brev til alle landets ordførere for å understreke at kommunene har et ansvar for å følge opp det som er intensjonen med personlig assistanse, som skal gi større frihet for brukerne.

– Det er klokt av kommunene å legge vekt på dette, sier Høie.

Kommunene har fått en halv milliard

– Kommunene har fått en halv milliard ekstra for at denne ordninga skal styrkes. Et av de spørsmålene vi vil få svar på i evalueringa som gjøres er om pengene er brukt til å styrke ordninga med brukerstyrt personlig assistanse eller ikke.

Helseminister Bent Høie sier de nå avventer evalueringa som gjøres.

Marianne Knudsen

17 år gamle Marianne Knudsen har Cerebral parese og trenger hjelp til det meste. Hun mener brukerstyrt personlig assistanse er et likestillingsverktøy. Du skal kunne gå på skole, bidra i samfunnet og være sammen med dem du er glad i.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Siste fra Trøndelag

Midtnytt med Alf Skille 19.45

Midtnytt med Alf Skille 19.45