Benekter sentrumsregjering

Senterpartiets stortingsgrepresentant fra Sør-Trøndelag, Ola Borten Moe, benekter at han ønsker en sentrumsregjering etter valget.

Ola Borten Moe
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Han vil fortsette med det rød-grønne regjeringssamarbeidet, men håper at Arbeiderpartiet og SV kan klare å samarbeide bedre med Krf og Venstre.

Flere medier har i dag meldt at Borten Moe vil tilbake til et samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det mener stortingspolitikeren er feil.

- Det er viktig for meg å få sagt at Senterpartiet går til valg på det regjeringsalternativet vi er en del av i dag, sammen med Arbeiderpartiet og SV, sier han.

Nærere samarbeid

Han tar imidlertid også til orde for et tettere samarbeid med KrF og Venstre, fordi Senterpartiet er et sentrumsparti.

Årsaken er at hans parti er enig med sentrumspartiene i flere viktige saker som klima, eldre og pensjon.

Borten Moe mener også et slikt samarbeid vil bringe tyngdepunktet i norsk politikk i SPs retning.

-Dette er ikke det samme som at jeg vil ha ei sentrumsregjering etter valget. Det anser jeg ikke som realistisk, sier Borten Moe til NRK Trøndelag.

Han nevner utforming av trygde- og pensjonssystemet, norsk næringspolitikk eller fokuset på lokaldemokrati som mulige saker der KrF og Venstre kan være en samarbeidspartner for Senterpartiet.

Nytt liv for sentrumsalternativet