NRK Meny
Normal

Benekter korrupsjonsanklager

Den tidligere eieren av Screen Communication erklærte seg ikke skyldig i alle anklager om korrupsjon og økonomisk utroskap da ankesaken starta i retten i dag.

Christian Wiig og Per Morten Schjetne

Tiltaltes forsvarer, advokat Christian Wiig t.v. og aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Den 51 år gamle forretningsmannen fra Stjørdal møtte i dag i fin form i Frostating lagmannsrett i Trondheim. Mannen har tidligere flere ganger hatt sykdomsforfall når sakene mot han skulle vært oppe.

Det er satt av tre uker til rettssaken, men både aktor og forsvarer tror at saken skal kunne la seg avvikle på to uker.

Vil anke til Høyesterett

I en pause i retten i dag sa tiltalte til NRKs reporter at han kommer til å anke saken sin til Høyesterett om han skulle bli dømt på nytt i lagmannsretten.

Aktor Per Morten Schjetne starta rettssaken i dag med å ramse opp ei lang rekke tidligere forretningsdrivende som har tatt i mot flatskjermer og videokamera fra den tiltalte 51-åringen.

Dette mener aktor er bevis på korrupsjon, mens den tiltalte tingretten anførte at kundene måtte kunne se den reklamen de kjøpte av Screen, og det var viktig at de fikk sett dette i 16/9-format.

Dømt i tingretten

Den tiltalte næringslivlederen ble i desember i fjor dømt til tre år og seks måneders fengsel i Stjør- og Verdal tingrett for 21 tilfeller av korrupsjon. Det økonomisk utroskapet er regna ut til å ha en verdi på 3,1 millioner kroner.

Screen Communication var et ledende selskap innenfor reklame på flatskjermer. TV-skjermene til selskapet var blant annet å se på en rekke norske flyplasser.

I 2006 ble lederne i Screen Communication arrestert og etter hvert tiltalt for økonomisk utroskap og brudd på likningsloven. To av lederne tilsto i 2007 og ble senere dømt til fengselsstraffer.

I tiltalen beskrives en rekke tilfeller der blant annet luksussenger, biltilhengere, en båt, gullsmedvarer, firehjulinger, peisinnsatser- og ovner ble beholdt privat av lederne i Screen Communication.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Screen Communication, logo

51-åringen er tiltalt for 21 tilfeller av korrupsjon.

Fikk dyre gaver

I lagmannsretten i dag la aktor stor vekt på gullkunde-programmet til Screen Communication.

Her fikk markedsansvarlige og sjefer i en rekke firma tilbud om å bli med på et eget program.

Ved å forplikte seg å inngå kostbare kontrakter med Screen Communication kunne de få tilleggsytelser som flatskjerm, videokamera og gratisturer som til ski-VM i Planica.

Aktor Per Morten Schjetne viste til at man i flere av disse kontraktene hadde et eget punkt som handlet om tilleggsytelsene.

Hemmelige kontrakter

I kommunikasjonen mellom Screen Communication og de aktuelle firmaene ble det poengtert at dette punktet kunne holdes hemmelig for øvrig ledelse i firmaene det gjaldt.

De som sa ja til disse gavene, fikk også mulighet til å hente flatskjermene direkte til sitt eget hjem uten at noen andre fikk vite om det.

Flere av de som tok imot gaver fra Screen Communication er senere blitt domfelt for dette.

For aktor er gaveordningene helt sentrale for å bevise at det har foregått korrupsjon i Screen Communication.